ANBI-gegevens

Stichting de Kringen is een door de Belastingdienst goedgekeurde ‘Algemeen Nut Beoogende Instelling’ (ANBI). Hiermee kan uw gift in aanmerking komen voor aftrek van de belasting.

De ANBI gegevens, zoals namen van het bestuur en statuten vindt u hieronder.

ANBI-nummer: 814800105
Naam: Stichting De Kringen

Adres: Churchillplein 46, 3011 EW  Rotterdam
Tel: 06-83 22 97 97
KvK-inschrijving: 41049505
Bankrekening: NL37 INGB 0003 9455 08

Bestuur

Voorzitter: Ronald Copier
Penningmeester: Danielle Hollman
Secretaris: Jan Willem Meijer
Algemene bestuurslid: Ria Limburg

Doel

De Kringen is er voor iedereen die wil omgaan met mensen die (ook) op mensen van hetzelfde geslacht vallen. Het gaat daarbij om gezellige gesprekken, diepgaande discussie, ervaringen uitwisselen en samen activiteiten ondernemen.

Organisatie

Centraal in onze organisatie staan de kringen. Elke kring bepaalt zelf het eigen profiel, hoe vaak en wanneer de groep bijeenkomt en hoe de bijeenkomsten worden ingevuld.

Middelen en vergoedingen

Middelen en inkomsten: Contributies, donaties/giften en legaten.

Vergoedingen van medewerkers: Geen, iedereen doet zijn bijdrage op vrijwillige basis. Incidenteel worden kennis en kunde ingekocht. En natuurlijk worden werkelijk gemaakte onkosten vergoed.

Officiële documenten

Statuten