23-04-2022

Kringen jaardag

Social Impact Factory, Vredenbrug 40, Utrecht

De zaal is open voor inloop vanaf 10.30u. We starten vanaf 11.00 uur met de het officiële gedeelte; goedkeuring notulen jaardag 2021 en jaarverslag 2021, en bekendmaking plannen 2022.

Om 13.00 uur  is er een lunch en in de middag is er een activiteit voor alle deelnemers.

De Kringenjaardag wordt je aangeboden door het bestuur van de Stichting De Kringen. Er zijn geen kosten voor de stemgerechtigden aan verbonden, zij kunnen hun reiskosten declareren bij de penningmeester op een beschikbaar declaratieformulier.

Het zou geweldig zijn om velen van jullie te ontmoeten op de Kringenjaardag!

Meld je aan via secretaris@dekringen.nl. Heb je dieetwensen, graag gelijk doorgeven.

 

Aanvulling naar aanleiding van schriftelijke vragen.

Bij het bestuur is een vragenlijst binnengekomen. Wij waarderen de betrokkenheid die uit de vragen blijkt. We moeten evenwel voorop stellen dat we niet in staat zijn om op dit moment op alle vragen een concreet antwoord te geven. Dit vooral omdat de Jaardag niet het forum is om specifieke zaken, zoals toekomst en statuten, tot in detail te bespreken. Op de Jaardag legt het bestuur verantwoording af over het (financiële) beleid van de afgelopen periode en wordt een vooruitblik naar het komende bestuursjaar gedaan.

Het bestuur vindt het belangrijk om de beantwoording al vóór de jaarvergadering gepubliceerd te hebben.

Bijgaand het antwoordformulier. Het document is te downloaden door op de link te klikken.

Op een extra themadag die wij organiseren op 28 mei 2022 zullen een aantal onderwerpen uit de vragenlijst nader behandeld worden. Zie voor meer informatie de aankondiging van deze themadag.