04-09-2021 Landelijke Ontmoetingsdag

Over seksualiteit en identiteit

De Berenkuil, Biltstraat 166, 3572 BP Utrecht

Home / Agenda / Landelijke Ontmoetingsdag over seksualiteit en identiteit

De werkgroep Ontmoetingsdag nodigt je uit om deel te nemen aan de komende landelijke ontmoetingsdag. Deze dag werd eerder afgelast vanwege het corona-virus. De nieuwe Ontmoetingsdag wordt gehouden op een zaterdag in september 2021 in De Berenkuil te Utrecht. Het thema is: Seksualiteit en Persoonlijke Identiteit. (onder voorbehoud)

De kosten van deelneming voor de volledig verzorgde dag, van 10:30 tot 18:00 uur, blijft zoals in voorgaande jaren € 15,–. Dit is inclusief lunch en gedurende dag alle koffie, thee en andere drankjes.

Schrijf de datum van deze ontmoetingsdag in je agenda!

Nadere mededelingen over het programma en de inschrijving volgen zo snel mogelijk. Vanwege de coronamaatregelen weten we nog niet of en op welke manier deze dag door kan gaan. Maar als dat bekend is en hoe we dat gaan regelen in de anderhalvemetersamenleving laten we je zo snel mogelijk weten waar en wanneer jij je kunt inschrijven als deelnemer.