28-05-2022 Gaan we veranderingen aanbrengen?

Structuur van onze organisatie

Se7en Restaurant & vergaderzalen, Mariaplaats 7, Utrecht

Op de volgende themadag gaan we eens naar de structuur van onze organisatie kijken. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  1. de organisatievorm
  2. organigram (toekomstige) organisatie
  3. aanpassing organisatie om te voldoen aan Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WTBR)
  4. opzet administratieve organisatie
  5. voorstellen statutenwijzigingen.

Dit document geeft een nadere toelichting per onderwerp.

Voor wie?

Geïnteresseerde kringleiders en actieve landelijke en regionale vrijwilligers.

Waar?

Se7en Restaurant & vergaderzalen
Mariaplaats 7
3511 LH Utrecht