De thema- en ontmoetingsdag is GEANNULEERD!

Helaas hebben we moeten besluiten om de thema- en ontmoetingsdag op zaterdag 19 november in Utrecht voor onze (assistent-) Kringleiders te annuleren.
Iedereen die zich had aangemeld heeft inmiddels persoonlijk bericht gehad van het bestuur.
Natuurlijk zullen we in het voorjaar opnieuw een themadag organiseren voor alle (assistent-)Kringleiders, coordinatoren en vrijwilligers.
Het thema en programma zullen te zijner tijd nog bekend worden gemaakt.