In Ede start een nieuwe mannenkring

In Ede gaat binnenkort een nieuwe mannenkring van start die zich zal richten op Ede en omgeving. En er is nog plaats in deze kring voor meerdere mannen.

Zoals gebruikelijk bij de meeste kringen spreken ze in ieder geval eenmaal per maand samen af. Dit is dan thuis bij een van de kringleden. Vaak bestaat de avond uit een activiteit die doorgaans door de kringleider en/of de gastheer wordt voorbereid. Soms heeft een activiteit met homoseksualiteit te maken of de thema’s kunnen luchtig van aard zijn, terwijl andere felle discussies kunnen opleveren. De keuze uit mogelijke activiteiten en thema’s is eindeloos. De avond wordt verder ingevuld in onderling overleg en dit kan op een luchtige, actieve, creatieve of serieuze manier gebeuren. Na verloop van tijd ontstaat er zo een vertrouwde en vriendschappelijke sfeer. Gezamenlijke interesses en persoonlijke achtergrond in combinatie met humor en herkenbaarheid zijn ingrediënten voor een gezellige avond. Een kring kan ook activiteiten buitenshuis ondernemen zoals samen uitgaan, naar de film gaan, een wandeling maken of samen koken.

Als je ook interesse hebt om je bij deze kring aan te sluiten dan kun je een e-mail sturen naar ede@dekringen.nl.