Houd deze dag vrij in je agenda!

Elk jaar legt het landelijk bestuur tijdens de Kringenjaardag verantwoording af over het gevoerde beleid en de toekomstplannen. Die Jaardag is dit jaar op zaterdag 8 april in Utrecht. Daaraan gekoppeld is er altijd een leuke, niet te missen (ontmoetings-) activiteit, een lunch en een super gezellige borrel. Dus ben je (assistent-) kringleider of vrijwilliger voor De Kringen? Noteer dan die datum maar al vast in je agenda of telefoon! Dan houden wij je op de hoogte met betrekking tot het het programma en waar dit plaats zal vinden.