Roze Salon Eindhoven over lhbt-geschiedenis

Op de laatste donderdag van de maand is er in Eindhoven voor senioren de De Roze Salon in Pand54 van COC Eindhoven en regio. Hier kunnen lhbt-ers van 50 jaar en ouder elkaar in een relaxte sfeer ontmoeten. Tijdens de Roze Salon van 26 januari a.s. zal Luc Brands, schrijver van het boek ‘Tussen Repressie en Provocatie, geschiedenis van de homo- en lesbische emancipatie in Eindhoven, 1948-1990’, te gast zijn om wat te komen vertellen over zijn boek en de daarbij behorende documentaire met dezelfde naam.
Daarnaast is er tijdens deze Roze Salon weer als vanouds volop gelegenheid voor een gezellig praatje met oude en nieuwe bekenden.

Historisch onderzoek

Het boek is het resultaat van het historisch onderzoek dat Brants in opdracht van COC Eindhoven en regio heeft verricht en het behandelt de geschiedenis van de homo- en lesbische emancipatie in de stad Eindhoven vanaf de late jaren veertig. Toen deed men een poging om er een afdeling van het COC in het zuiden van het land te beginnen terwijl dat door de politie werd verhinderd. Het tijdsvak van dit onderzoek stopt bij de vroege jaren negentig, toen de gemeente Eindhoven een integraal emancipatiebeleid voor homoseksuele mannen en lesbische vrouwen vaststelde.

Meer informatie over het boek en het onderzoek van Luc Brants vind je hier:
http://coceindhoven.nl/boekpresentatie-repressie-en-provoc…/   en hier: https://www.facebook.com/LHBTgeschiedenis/

De Roze Salon Eindhoven/Pand54,
Prins Hendrikstraat 54, 5611 HL Eindhoven.

Elke laatste donderdag van de maand van 14.00-18.00 uur
Info: http://coceindhoven.nl/rozesalon/