Geloof & Homoseksualiteit Friesland logo

Geloof en Homoseksualiteit Friesland viert jubileum

De Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland bestaat dit jaar 25 jaar. Ze viert dit met een kerkdienst in de Mariakerk te Buitenpos. De viering vindt plaats op zondag 11 juni en begint om 15.00 uur.  Aansluitend is er ook nog een receptie waarbij het jubileumboek ‘Heel de mens’ officieel zal worden gepresenteerd.
In de roze jubileumviering zullen ds. Gert van Helden en ds. Foekje Dijk voorgaan en het orgel zal worden bespeeld door Sebastiaan Schippers. De viering heeft als thema ‘Stralen van het ene Licht’. Dit is ook de titel van het jubileumlied dat Sytze de Vries in opdracht van de werkgroep heeft gemaakt. Iedereen is van harte welkom.

Receptie

Natuurlijk bent u van harte uitgenodigd voor de receptie die vanaf 16.30 uur plaats vindt in gebouw De Schakel. Daar zal het jubileumboek ‘Heel de mens’ officieel worden gepresenteerd en uitgereikt aan vertegenwoordigers van
de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Buitenpost, de Raad van Kerken in Fryslân, het Landelijk Coördinatiepunt Kerk en Homoseksualiteit (LKP) en het European Forum of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Christian Groups (Forum LGBT).
Na afloop van de receptie kunt u één gratis exemplaar van het jubileumboek in ontvangst nemen. Extra exemplaren zijn voor € 10,- verkrijgbaar.

Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit

De Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland bestaat uit een groep vrijwilligers vanuit verschillende kerkgenootschappen in Friesland. Ze stellen zich ten doel het klimaat voor homoseksuele mannen en vrouwen binnen de Friese geloofsgemeenschappen te verbeteren. Jaarlijks organiseren ze i.s.m. een plaatselijke gemeente of parochie de provinciale Roze Zondag viering. Dit is een kerkdienst ergens in de provincie waar homo’s en lesbo’s spiritueel onderdak vinden, elkaar ontmoeten en bemoedigd worden, samen met een ieder die erbij wil zijn.

Info en contact