Landelijke ontmoetingsdag druk bezocht

Op zaterdag 16 september werd in Utrecht voor de derde keer een Ontmoetingsdag gehouden. Het thema was deze keer ‘Empowerment’. Deze van oorsprong Engelse term klinkt voor velen wat vaag. Maar tijdens deze dag bleek dat dit in de praktijk heel concreet toe te passen is. Een viertal deskundigen op dit gebied benaderden dit onderwerp dan ook vanuit diverse invalshoeken.

Prof. Dr. Anja Machielse van de Universiteit voor Humanistiek Utrecht beet het spits af met een lezing over sociale verbondenheid en kwetsbaarheid van ouderen; oorzaken en gevolgen hiervan en hoe dit te voorkomen.
Daarna besprak Els Meijsen van Movisie dit vanuit een specifieke LHBT invalshoek. Deze boeiende voordrachten werden afgewisselde met een aantal heuse smartlappen gestoken in een modern jasje voor het trio Bill Naad.

Een ontmoetingsdag vol inspiratie

Na de lunch werden twee praktische aanpakken besproken. Ineke Kraus, initiator van het Roze Stadsdorp in Amsterdam, vertelde over de ontstaansgeschiedenis, het doel en de praktijk van dit initiatief om roze ouderen met elkaar in contact te brengen. Zo kan men een breed gezelligheids- en nabuurschapsnetwerk te creëren.

Ireen van der Lem vertelde aansluitend over de ervaringen in Rotterdam met het Opzoomeren en de Lief en Leed straten. Dat werd ondersteund door een tweetal korte clips over deze praktijk waarbij de belevenissen omtrent “Boy Meyer” de zaal zeer aansprak. Na nog een aantal enthousiast meegezongen smartlappen werd de dag afgesloten met een paneldiscussie. In het panel namen Ireen van der Lem, Ineke Kraus, Clem Bongers (Nijmegen) en Kees van den Beg (Utrecht) zitting om van gedachten te wisselen over hoe je met dit soort van lokale initiatieven nader tot elkaar kunt komen. Verder vertelden ze ook over hoe dat in andere steden opgepakt kan worden.

Vragen en voorbeelden vanuit het publiek

Hans Koeze trad op als gespreksleider. Hij deed dit tezamen met Adriaan Kokx, de stuwende kracht achter deze reeks van dagen.  Vanuit de zaal kwamen de nodige vragen en bijdragen. Zo was de initiatiefneemster van “Aal Goud?” uit Oldambt/Winschoten ook aanwezig en vertelde hoe zij in Oost-Groningen zelfstandig een goedlopende Roze Salon had weten op te zetten.

Eveline van de Putte had hierna de eer om de dag, namens Roze50+ af te ronden met een aantal voorbeelden van “roze families”. De vele deelnemers uit de roze familie sloten de dag af met een gezellige borrel en lekkere hapjes in de bar. Er werd nog lang werd nagepraat, kennis gemaakt en nieuwe plannen gesmeed.

Hier kun je nog even teruglezen hoe het programma van die dag eruit zag.