Ronald Copier

Voorzitter

Tijdens de kerstviering van mijn eerste kring, in december 2012, werd ik geïntroduceerd bij de andere kringleden.

Mijn eerste ervaring met De Kringen en ik heb er vanaf het begin met veel plezier aan deelgenomen.

Vanaf januari 2014 ben ik kringleider van deze kring van 40/50 jarigen.

In februari 2014 ben ik benoemd als algemeen bestuurslid en heb ik me met name beziggehouden met de werkgroep trainingen. Dat leek me goed passen bij mijn achtergrond als onderwijsman. De kwaliteit van de trainingen is voor het bestuur één van de belangrijke doelstellingen.

Zowel als leraar als leidinggevende heb ik 33 jaren doorgebracht in het primair onderwijs. Naast het bestuurswerk voor De Kringen werk ik momenteel met kinderen in de basisschoolleeftijd bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis.

Ik wil graag zoveel mogelijk vrijwilligers en kringleiders ontmoeten en ik word graag uitgenodigd om een regiovergadering of een kringavond te bezoeken.