Regiocoördinatie

Eindhoven en omstreken

In de regio Eindhoven zijn verschillende mannen- en vrouwen kringen, elk met een eigen karakter, en/of leeftijdscategorie. De regio bestrijkt ongeveer De Kempen, deels het gebied ten noorden van Eindhoven (maar niet tot Den Bosch) en in het oosten ook wel Noord-Limburg.

Elke kring organiseert zijn/haar eigen activiteiten. Meestal komen de groepen een keer per maand op een vaste avond bijeen bij een van de deelnemers thuis. Deelnemers die nog niet uit de kast zijn of bij wie het niet thuis kan plaatsvinden, kunnen altijd bij een andere deelnemer terecht om als gastheer/vrouw op te treden. Thema-avonden, afgewisseld met het uitwisselen van persoonlijke belevenissen vormen de basis van gezellige bijeenkomsten. Natuurlijk is de groep vrij om ook ‘buiten’ activiteiten te organiseren.

Je kunt je voor een kring aanmelden via de coordinator, maar ook rechtstreeks bij één van de kringen in deze regio.