27-04-2022 2021 formeel afgesloten

Jaardag geslaagd!

Op zaterdag 23 april werd in Utrecht voor het eerst in 3 jaar weer een Jaardag op locatie gehouden. Zo’n 35 kringleiders en andere geïnteresseerden uit het hele land grepen de kans aan om van gedachten te wisselen en om elkaar na een aantal jaren weer als vanouds in levende lijve te ontmoeten.

Een eerste hoogtepunt was de presentatie van de PR campagne; de 8 filmpjes werden getoond waarin mensen van alle leeftijden een vlot en actueel beeld van De Kringen neerzetten. Wie goed keek kon de nodige bekende (kringen) gezichten zien. De filmpjes worden via Facebook, Instagram en YouTube verspreid. Daarnaast is er nog een aparte landingspagina op de website gecreëerd – https://dekringen.nl/wees-jezelf/ –

Kringleiders door het hele land heen zijn steeds op de hoogte gehouden van de voortgang van deze campagne. Ook was er in februari 2022 een online overleg – een overleg dat de komende periode verder gaat om gezamenlijk alle nieuwe aanmeldingen te kunnen verwelkomen.

Tevens werden de activiteiten van het afgelopen en komende jaar besproken, waaronder de deelname aan de CanalPride in Amsterdam (6 augustus 2022) en Roze Zaterdag in Rotterdam (18 juni 2022), de fietstocht in Nijmegen en het Bowlen & Wokken, ook in Nijmegen. Verder was er ruim aandacht voor de themadag van 28 mei. Deze staat in het teken van de structuur van de organisatie. Zie de activiteit in de agenda.

Veel deelnemers reageerden enthousiast op het voornemen om de fameuze Kringenweekenden nieuw leven in te blazen. Gerrit Bruggink, de penningmeester, legde verder uit hoe iedereen subsidies kan aanvragen voor het organiseren van activiteiten aan de hand van een fictief projectvoorstel voor een activiteitenmiddag in Nijverdal.

Middels stemrondes werden het inhoudelijk- en financieel jaarverslag 2021, de vooruitblik en begroting 2022 goedgekeurd. Daarna stelden twee potentiële bestuursleden, Rob van der Sanden als penningmeester en Jan Willem Meijer als algemeen bestuurslid, zich voor. In een schriftelijke stemming spraken de deelnemers hun vertrouwen in beiden uit. Gerrit Bruggink nam op deze Jaardag afscheid; één van de bestuursleden sprak lovende woorden, en bedankte hem middels een mooi boeket.

In de middag was er een interactieve theater workshop door Marieke van Laar van het Instituut van de Faalkunde. De deelnemers leerden bovenal om op gracieuze wijze dramatisch te falen waarbij veel werd gelachen. De Jaardag werd met een goed gevoel en met enthousiasme gesloten.