03-12-2022 grootste lhbti-archief van Europa

Archief De Kringen naar IHLIA

Sinds dinsdag 15 november is weer een stuk geschiedenis van De Kringen officieel vastgelegd en in bewaring gegeven aan IHLIA, dé erfgoedinstelling op het gebied van lhbti in Nederland. 

Met een flink aantal archiefdozen in zijn auto reed Ton van Dongen, oud-voorzitter, naar IHLIA in Amsterdam om de spullen af te leveren. Samen met de voorzitter van de Kringen, Marleen Jansen, zorgde hij ervoor dat het Kringenarchief 2005-2015 en het archief van de Stichting Steunfonds 1994-2020 overgedragen werd aan IHLIA.

IHLIA is een zelfstandige organisatie gevestigd in de bibliotheek OBA Oosterdok in Amsterdam. Hier verzamelt, bewaart en ontsluit ze relevante informatie over homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen, transgenders, interseksuelen, hun geschiedenis, leefwereld en cultuur. Het archief heeft een grote mate van compleetheid en omvat enkele unieke kerncollecties en archieven van organisaties. Als geheel is het van hoge kwaliteit en van nationale en internationale betekenis.

Deze overdracht ging om een vervolgstap van één van enkele jaren geleden. Met deze aanvulling wordt over een langere periode zichtbaar welke activiteiten door de Stichting De Kringen zijn ondernomen en hoe deze zich ontwikkelden.

Naast het materiaal van De Kringen is dus ook het archief van Stichting Steunfonds De Kringen meegegeven. Hoewel ze niet meer bestaan, werd door de fondswerver en ondersteuner van het werk van De Kringen voor de buitenwereld doorgaans onzichtbaar werk geleverd. Vanuit de fondsenwerving konden activiteiten ondersteund worden.

Nadat het archief was overgedragen werd alles officieel vastgelegd door een handtekening van Marleen Jansen en Wilfred van Buuren, hoofd Collectie, die namens IHLIA mocht tekenen.

Over een tijdje zal het archief toegankelijk zijn voor onderzoekers, studenten en andere geïnteresseerden die graag meer willen weten over beide stichtingen. Zij zullen merken dat een constante in de geschiedenis van de Kringen de behoefte is aan persoonlijke ontmoetingen. Ook al verandert de manier waarop, de behoefte is van alle tijden.

Van links naar rechts: Wilfred van Buuren, Marleen Jansen, Ton van Dongen