14-03-2023 Verslag van de themadag 11 februari 2023

Centraal Aanmeld systeem

Afgelopen 11 februari kwamen we met een groep van 14 in Utrecht samen om over een centraal aanmeldsysteem voor nieuwe aanmeldingen te praten.

John van Vugt (kringen Amsterdam) heeft een centraal aanmeldsysteem voor De Kringen ontwikkeld en presenteerde in de ochtend hoe dit werkt. Tijdens en na de presentatie was er ruimte voor vragen en opmerkingen. Het aanmeldsysteem ziet er veelbelovend uit en zorgt ervoor dat mensen die zich aanmelden bij de Kringen tijdig wat horen, informatie over De Kringen ontvangen, worden na gebeld etc. Het systeem is professioneel en voorkomt dat aanmeldingen blijven liggen.

Na de lunch is besloten om het centrale aanmeldsysteem door te voeren en als pilot te gaan testen in één of twee regio’s. Deze regio’s krijgen bericht van John van Vugt en hij is beschikbaar voor uitleg en vragen over hoe het werkt.

Verder is besloten dat het goed zou zijn als aanmeldingen op een wachtlijst wel uitgenodigd worden voor regionale en landelijke uitjes van De Kringen totdat ze geplaatst kunnen worden in een kring of totdat er een nieuwe kring gestart kan worden.

Het was een productieve en gezellige dag. Veel dank aan iedereen die er was voor het meedenken en speciaal aan John van Vugt voor voor zijn inzet en alle tijd die hij erin gestoken heeft!