23-12-2021

Bestuursbericht December 2021

Bestuursbericht December 2021

Veel te doen in de laatste maand van het jaar. We hebben twee keer vergaderd.

Een financiële vergadering aan het begin van de maand, waarin een nieuwe begroting door Gerrit is opgemaakt voor het komende jaar. Daarnaast ook de lopende financiële zaken besproken.

In de tweede vergadering van deze maand heeft het bestuur Jan Willem en Steven verwelkomd als aspirant-bestuursleden. We zijn ontzettend blij dat Jan Willem en Steven zich voor De Kringen willen inzetten en een bijdrage willen leveren. Met een groter bestuur kunnen de taken ook verdeeld worden. En komen er ook weer nieuwe ideeën, zoals het organiseren van een Kringenweekend in 2022. Op Roze Zaterdag van dit jaar is deze wens ook door een aantal Kringleden geuit.

Verder besteden we aandacht aan de binnengekomen reacties vanuit de klankbordgroep op het toegestuurde document van het reclamebureau. Als bestuur maken we een keuze voor een optie die verder uitgewerkt zal gaan worden. Wijnand heeft een aantal mensen bereid gevonden om hun medewerking te verlenen aan een uit voeren onderdeel van de PR-campagne.
En er wordt besloten om een Terugblik te schrijven over 2021 om recht te doen aan de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Het bestuur sluit het jaar af met een planning voor het
komende jaar. Die planning zal geplaatst worden op de website met als doel om helderheid en transparantie te bevorderen.