17-05-2020 IDAHOT 2020: Breaking the silence

Spreek je uit!

Het internationale IDAHOT-comite heeft IDAHOT 2020 het motto ‘Breaking the silence’ meegegeven. Het Nederlandse IDAHOT-platform heeft dat vertaald naar ‘Spreek je uit’. Spreek je uit tegen transfobie, tegen homofobie, vóór solidariteit met de ander.

17 mei is de Internationale Dag tegen Homo-, Lesbo-, Bi-, Trans- en Interseksefobie: IDAHOT. Wereldwijd wordt er op of rond die datum aandacht gevraagd voor de sociale onwenselijkheid van discriminatie en geweld op grond van seksuele oriëntatie, gender identiteit, expressie of sekse kenmerken en wordt seksuele en genderdiversiteit gevierd.

LHBTI-zichtbaarheid – Doe je mee?

Hijs een Regenboogvlag op je eigen woonadres. Of hijs online de Regenboogvlag. Via een website of social media kanalen kan ook online een regenboogvlag worden gehesen, bijvoorbeeld door het plaatsen van een afbeelding of video van de regenboogvlag, eventueel aangevuld met een boodschap of oproep. Je kunt ook je profielfoto op sociale media voorzien van een speciaal IDAHOT-kader.

De datum: 17 mei 1990

De datum van 17 mei is ingegeven door het feit dat op die dag in 1990 de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) homoseksualiteit officieel schrapte van de internationaal gehanteerde lijst van ziekten, de International Classification of Diseases. Tot dan toe stond homoseksualiteit op die lijst als psychische aandoening te boek met alle nadelige gevolgen voor lesbiennes, homoseksuelen en biseksuelen. IDAHOT werd voor het eerst georganiseerd door  de Canadese organisatie Fondation Émergence in 2003.  Sindsdien worden er jaarlijks op 17 mei in meer dan 150 landen door steeds meer organisaties activiteiten opgezet. De dag heeft erkenning gekregen van diverse staten en overheden, ook van het Europees Parlement. Oorspronkelijk was er vooral aandacht voor de discriminatie van lesbiennes, homoseksuelen.
Sinds enkele jaren is er meer aandacht voor de discriminatie van biseksuelen, intersekse personen en het geweld waarmee transgender personen worden geconfronteerd.

De Nederlandse IDAHOT-website