15-10-2020

In Memoriam Henk de Gast

Home / Nieuws / In Memoriam Henk de Gast

* 15 april 1945 - † 9 oktober 2020

 

Het is sommige mensen gegeven om op een stille manier een leidende rol te spelen en resultaten te bereiken. Henk de Gast heeft dat voor De Kringen zeker kunnen betekenen.

Henk heeft in de Utrechtse regio verschillende kringen opgericht en geleid als kringleider. Eind jaren 80 heeft Henk het initiatief genomen om de kringen in de Utrechtse regio met elkaar te laten samenwerken in De Utrechtse Kringen. Publiciteit en ledenwerving was daarvoor een belangrijke reden, maar uitwisseling van ideeën om meer succes te bereiken in je kring kreeg zeker ook een plek. Henk gaf anderen de ruimte om wilde ideeën uit te werken en vorm te geven. Zo kreeg onder meer Kringen Aktiviteiten Kafé volop de ruimte om uit te groeien tot een landelijk bekend fenomeen.

Drijfveer voor Henk was zeker ook dat mensen hun LHBT-ontwikkeling met plezier kunnen doormaken in plaats van met strijd en ontwrichting. Daaraan heeft hij zeker voor veel mensen kunnen bijdragen.
De laatste jaren heeft zijn doorzettingsvermogen een belangrijke rol gespeeld om de beperkingen in zijn gezondheid zijn plezier in het leven niet in de weg te laten staan. Samen met zijn vriend en partner Joop is hij daarin geslaagd.

Voor mij is Henk een voorbeeld geweest als kringleider, maar heeft hij ook een belangrijke rol gespeeld in mijn privéleven. Bij de kennismaking wees hij ieder kringlid erop: ”De kringen zijn geen jachtterrein”.
Voor enkelen bleek dat met een knipoog.

We wensen zijn partner Joop veel sterkte met dit verlies.

De Kringen Utrecht

Robbert Egthuizen
(Interim voorzitter)

De Kringen Utrecht