08-12-2020

In Memoriam Karin Beverwijk

Op 19 november 2020 is Karin Beverwijk overleden. Karin is door een verschrikkelijke ziekte uit het leven gegrepen, zo schrijft de familie in de rouwbrief. Zij is 46 jaar geworden.

Karin was sinds 2016 voorzitter en vrouwencoördinator van De Kringen Amsterdam. Zij heeft zich actef ingezet voor De Kringen. Zo organiseerde zij onder andere een informatiestand op de Rainbow Market in het Vondelpark, was ze betrokken bij de organisatie van vrouwendansfeesten en gaf ze interviews.

Karin was actief, enthousiast en daadkrachig. Dat was terug te zien in haar werk voor De Kringen. Zij had passie voor de gemeenschap waar ze deel van uitmaakte en maakte zich daar sterk voor. Haar liefde voor zaalvoetbal moet hier genoemd worden, want ook daarin vlamde het vuur dat Karin zo kenmerkte.

Wij wensen familie en vrienden, en een ieder die Karin moet missen, veel steun toe bij dit verlies.