03-12-2022 Verslag 2e themadag dit jaar, 12 november jl.

Oei, ik groei

En groeien, dat doet De Kringen! Sinds de start van de PR campagne in april is het aantal aanmeldingen in heel het land aanzienlijk gestegen. Stof genoeg dus voor een levendige uitwisseling van ervaringen en ideeën tussen diverse kringleiders, vrijwilligers en bestuursleden.

Marleen Jansen, de voorzitter, gaf een overzicht van het bereik van de campagne; het aantal keren dat de diverse filmpjes bekeken zijn, vanuit welke regio’s, etc.  

Diverse deelnemers vertelden dat er aanmeldingen komen van mensen die niet doorhadden dat wij een LHBTI organisatie zijn. Uitgelegd werd dat het beleid van de platforms als Facebook and YouTube het onmogelijk maakt om dit expliciet te melden. Net zoals een organisatie zich niet exclusief tot hetero’s mag richten, mogen wij het ook niet andersom. Met het roze randje proberen we impliciet onze doelgroep aan te spreken; bij doorklikken naar de landingspagina wordt het dan helemaal helder. De campagne liep van midden april tot midden oktober. Op een later moment kan deze weer van start gaan, eventueel met nieuw materiaal. Suggestie van Marcel: maak de sfeerbeelden dan minder stereotiep.

Tijdens een deel van de ochtend werd er in kleinere groepjes over een aantal vragen gediscussieerd, waarbij het idee was om zo creatief mogelijk te denken, zonder je te laten hinderen door eventuele praktische (on)mogelijkheid. Dit gaf aanleiding tot een levendige discussie, eerst binnen de groepjes en daarna gezamenlijk. En juist deze gedachtewisseling zorgde ervoor dat iedereen weer met de nodige nieuwe ideeën en inzichten huiswaarts keerde, maar niet voordat er van een afsluitende borrel genoten werd.