23-06-2021 Samen verder bouwen aan de toekomst

Oprichting Denkgroep Toekomst

Op 7 mei jl. hebben acht kringleden het initiatief genomen tot de oprichting van de Denkgroep Toekomst De Kringen. De Denkgroep kent een diverse samenstelling in leeftijden, achtergronden en gender en zijn afkomstig uit alle landsdelen. Allen kennen als kringleider, (oud-)lid van het landelijk of regionaal bestuur en/of actieve vrijwilliger De Kringen en haar activiteiten door en door.

De Denkgroep: divers, maar één in betrokkenheid

Hoe divers ook, tijdens de eerste ontmoetingen van de Denkgroep Toekomst bleek dat de leden ‘oprechte betrokkenheid’ als gemeenschappelijk kenmerk hebben. Met dit initiatief willen zij de toekomst van De Kringen en het nadenken daarover permanente aandacht geven.

Opgave voor de toekomst

Tijdens de Kringenjaardag 2021 bleek uit het jaarverslag 2020 dat De Kringen voor een grote opgave staat: kringen verdwijnen, het aantal deelnemers daalt, De Kringen vergrijst en zonder de steun van het legaat uit 2018 zijn de financiën niet toereikend om promotie en andere dure activiteiten te bekostigen. Bovendien is het Toekomstplan 2020-2022 (pdf download) al weer bijna aan een update toe. Aandacht voor de toekomst is dus hard nodig. Vandaar het initiatief van de Denkgroep Toekomst.

Samen reflecteren en brainstormen

In reactie op het initiatief heeft het bestuur van De Kringen bij monde van de voorzitter gezegd met belangstelling uit te kijken naar de adviezen en ideeën van de Denkgroep. Het landelijk bestuur is echter niet in de Denkgroep vertegenwoordigd. “De Denkgroep beoogt vanuit een onafhankelijke positie het bestuur en de Kringen-achterban te voeden met adviezen en ideeën” aldus Frans-Willem, woordvoerder van de Denkgroep Toekomst. Om kritisch te kunnen reflecteren op een vraag als ‘hoe doen we het’, of om met creatieve oplossingen te komen ‘wat er anders en beter kan’, is het een voordeel wanneer je dat met afstand tot dagelijkse bestuursverantwoordelijkheid kunt doen. “Wel houdt de Denkgroep bij voorkeur korte lijnen met het bestuur, om elkaar te informeren, te raadplegen, en te adviseren. En wat mij betreft gaat dat twee kanten op” aldus Frans-Willem.

Vragen, ideeën of opmerkingen?

Mocht je vragen, suggesties, ervaringen, ideeën of opmerkingen willen delen met de Denkgroep Toekomst, neem dan contact op via dit mailadres:
denkgroeptoekomst@dekringen.nl. Toegezonden berichten worden vanwege de onafhankelijkheid uitsluitend gelezen door de Denkgroep.

Een denkgroeplid zei het onlangs zo mooi tijdens een online ontmoeting: “Vrienden en vriendinnen maak je bij De Kringen.” Laten we dat ook voor de toekomst borgen.

Aldine, Boudewijn, Frans-Willem, Gert-Jan, Jan Willem, Johan, Mario en Willem
zetten zich daar voor in. Samen met jou/u!