15-05-2021 Online maar toch nuttig en gezellig

Terugblik op de Kringenjaardag 2021

Op zaterdag 10 april vond de Kringenjaardag plaats. Online verzamelden er zich een diverse groep deelnemers waaronder kringleiders, regiobestuurders, kandidaat bestuursleden en het bestuur. De online meeting werd prima begeleid door een extern bedrijf.

Enkele uitkomsten van deze Kringenjaardag

Naar aanleiding van het Jaarverslag 2020 zijn er een aantal aandachtspunten naar voren gekomen en actiepunten opgesteld;

  • Het bestuur maakt een plan hoe we de interne en externe communicatie kunnen verbeteren;
  • De banden aanhalen met de regiobesturen en het bestuur;
  • Tussentijdse ontwikkelingen delen met de kringleiders c.q. vrijwilligers en eventueel op de website plaatsen;
  • Er wordt een interactieve sessie georganiseerd m.b.t. de toekomst van De Kringen;
  • Een organogram om inzichtelijk te maken hoe Stichting De Kringen is opgebouwd en welke werkgroepen er zijn, zodat je mensen in de organisatie kunt plaatsen.
  • De campagne om De Kringen meer zichtbaar te maken kreeg ook aandacht. De campagne zal zo snel mogelijk starten en de voorbereidingen zijn in volle gang. Samen met een aantal kringleiders en een team van vrijwilligers zal de het communicatiebureau hier vorm aan geven.

De lunch was op een innovatieve manier geregeld

De lunch voor deze Kringenjaardag werd bij iedereen via een koerier thuisbezorgd. Complimenten voor Marlies, regio coördinator van Haaglanden, die dit intern coördineerde.

Uitreiking van de zilveren Kringenspelden

Er was nog een verrassing voor Danielle Hollman en Gerrit Bruggink.
Gerrit werd bij hem thuis verrast door Robbert Egthuizen, de (interim) voorzitter van regio Utrecht, die aan de voordeur stond om Gerrit de Kringenspeld te overhandigen.
Daarna volgde de uitreiking van de Kringenspeld aan Danielle, zij trad in 2020 af als penningmeester en ontving bij haar thuis de Kringenspeld uit handen van haar partner.

Doordat Robbert en de partner van Danielle “in het complot zaten” was de verrassing groot en kon het thuis in ontvangst nemen van de Kringenspeld aan Gerrit en Danielle door iedereen online gevolgd worden.
Gerrit en Danielle ontvingen de Kringenspeld en werden beiden toegesproken, omdat zij zich volop ingezet hebben voor De Kringen.

Gerrit Bruggink

Als interim penningmeester en daarvoor als penningmeester is Gerrit vol energie, creativiteit, financiële precisie met bestedingsdrang en geeft hij zorgzaam aandacht aan anderen.

Danielle Hollman

Danielle heeft als penningmeester mede zorg gedragen dat het legaat goed is ondergebracht. Daarnaast speelde zij een grote rol bij de activiteiten betreft de Kringenboot en de website.

Als blijk van waardering voor hun inzet ontvingen zij de bijzondere Speld der Kringen.
Na de uitreiking van de Kringenspelden volgden het voorstellen en de stemmingsrondes voor de kandidaat-bestuursleden. Ze kregen allen voldoende stemmen om ook daadwerkelijk te kunnen worden benoemd.
De rondvraag is natuurlijk een gebruikelijke afronding en daarbij werd er unaniem waardering uitgesproken voor de mooie, zinvolle en goed georganiseerde online dag en de lekkere lunch.

Een heuse ‘roze quiz’

’s Middags was er een roze quiz met multiple choice vragen. De quiz was samengesteld door Eugene (mannenkring Nijmegen) en Katherine (vrouwenkring Nijmegen en algemeen bestuurslid). Er vond een spannende race plaats. Uiteindelijk scoorde Johan (webmaster en communicatie) de meeste punten. Johan kreeg een Bol.com bon ter waarde van 30 euro. Gert-Jan (kringleider) kwam op de 2e plaats en ontving per post een paar regenboogsokken.

Hoewel online toch niet hetzelfde is qua beleving dan dat je elkaar in het echt ontmoet, kunnen we toch spreken van een zeer geslaagde Kringenjaardag. We hopen dat we iedereen  weer snel in het echt kunnen ontmoeten.