30-09-2020

Themadag 'Een nieuwe jas' uitgesteld

De themadag van zaterdag 3 oktober is vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus, uitgesteld.

Een nieuwe jas

De Kringen had een een themadag gepland over de nieuwe huisstijl en website. Centraal daarin de vraag hoe we kunnen werken aan goede marketing door gebruik van de website, sociale media en andere communicatiemiddelen waaronder persberichten. Met deze kennis kunnen we zorgen dat onze nieuwe jas goed gaat passen.

Het coronavirus

Ook De Kringen heeft te maken met de veiligheidsmaatregelen rondom het coronavirus. Kringen komen niet bij elkaar of doen dit in aangepaste vorm zoals digitaal. Veel activiteiten zijn geannuleerd. Hoewel voor de Themadag rekening is gehouden met de bestaande maatregelen, zijn de ontwikkelingen dusdanig dat we met elkaar onnodig reizen moeten voorkomen.

Mensen verbinden met elkaar

Het besluit om de Themadag uit te stellen was niet gemakkelijk. De Kringen is een organisatie die mensen verbindt en de persoonlijke ontmoeting is daarin heel belangrijk. Ook als het gaat om het verder bouwen aan onze organisatie.
Zodra het weer mogelijk is zal er een nieuwe datum worden geprikt. Degenen die zich hebben aangemeld, zullen daar bericht van krijgen. Uiteraard krijgt iedereen opnieuw gelegenheid zich aan te melden.

We blijven doorgaan

Ondertussen hoeven we niet stil te zitten. De vrijwilligers van de werkgroepen Website en Communicatie zijn beschikbaar voor vragen. Zij zijn bereikbaar via webmaster@dekringen.nl en communicatie@dekringen.nl.