23-02-2022 17 februari jongstleden

Verslag online meeting kringleiders en regio-platforms

Op 17 februari hebben ca. 25 vrijwilligers uit diverse regio’s van Nederland een online bijeenkomst gehouden over de komende PR campagne.

Katherine Kolff, lid landelijk bestuur, legde in het kort uit hoe het ervoor staat met de PR campagne. Ze vertelde onder meer dat begin maart een professionele filmploeg de benodigde opnames gaat schieten. Diverse kringleden zullen hierin optreden. De campagne zal vooral gevoerd worden via sociale media, zoals YouTube, Instagram & Facebook.

Daarna volgende een uitwisseling van ideeën, plannen, suggesties en adviezen van de deelnemers over het plaatsen van potentiële leden, hoe nieuwe kringen op te zetten, hoe om te gaan met aanvragen vanuit regio’s waar we minder kringen hebben en het verstevigen van de onderlinge contacten. In dat laatste werd meteen voorzien: op 26 maart zal er een fysieke bijeenkomst zijn in Utrecht.

In die bijeenkomst zullen de opgedane ideeën verder uitgewerkt worden. Tevens zal ook de behoefte aan communicatie tussen de diverse kringen en kringleden besproken worden om de beste vorm te vinden om tijdens en ook vooral na de campagne met elkaar in contact te blijven.

Heb je interesse om mee te doen en een bijdrage te leveren aan het succes van de campagne? Meld je dan aan met onderstaande knop.

Ik meld mij aan