13-01-2022 verslag van de themadag afgelopen november

TOEKOMST DE KRINGEN, tot hier en verder'

Afgelopen november werd er weer een Themadag van De Kringen georganiseerd met als titel: ‘TOEKOMST DE KRINGEN, tot hier en verder’. We kwamen fysiek samen in Utrecht voor een interactieve sessie onder leiding van een communicatie trainer.

Na de introductie mochten de deelnemers een kaart pakken die ieder aansprak. Aan de hand van het plaatje op de kaart en op de achterkant een toepasselijke tekst, kwamen thema’s naar boven. Hiermee zijn we aan de slag gegaan om hun toekomstvisie van De Kringen te bespreken. Waar staat De Kringen nu en hoe gaan we verder.

Natuurlijk is de laatste jaren al veel gebeurd:

  1. Er is een nieuwe huisstijl
  2.  Mooie nieuwe en frisse website.
  3.  Door het bestuur wordt op veel vlakken gewerkt aan de toekomst van De Kringen, waaronder de voorbereiding van de komende Campagne (2022).

We zijn na de introductie in een workshop setting doorgegaan in kleine groepjes. In groepjes van 3 zijn aan de hand van een aantal thema’s prachtige tekeningen gemaakt met een woordelijke toelichting over de Toekomst van De Kringen. Door te tekenen en een beeldend verhaal te maken, kwamen de werkgroepjes in een zinvolle discussie.


Twee van de Flipovers van de werkgroepjes met metaforen voor De Kringen als organisatie en aandachtspunten

Na de lunchpauze hebben we een samenvatting van de toekomstige doelen voor De Kringen gemaakt. De doelen zijn onder andere:

  1.  Naamsbekendheid vergroten:
    Bijvoorbeeld via TV, vloggers, LHBTI-series en natuurlijk door de Campagne, Kringensite optimalisatie met de regio’s erop vermeld, omhoog in Google bij zoekterm LHBTI.
  2.  Meer inzet sociale media, bijvoorbeeld met een app, Facebook etc.
  3.  Stabiliteit organisatie verbeteren, contact regiobesturen weer oppakken, centraal en makkelijk aanmelden, heldere processen.
  4.  Als organisatie meer naar buiten treden door contact bijvoorbeeld het met COC, Gayned, contact met maatschappelijke en culturele organisaties, pr bij studentenverenigingen en  bedrijfsnetwerken.
  5.  De aandacht verleggen we van WAT naar HOE

Op de Themadag heerste een goede en productieve sfeer, de ideeën werden concreter en dat geeft energie. Het bestuur gaat ermee aan de slag.

Dank aan alle deelnemers voor jullie input!