01-10-2020 De Kringen in Coronatijd

Een oproep: zorg voor elkaar

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus, komen veel kringen niet bijeen en gaan activiteiten niet door. De situatie treft iedereen en duurt lang. Juist in deze tijd hebben veel mensen behoefte aan contact en zorg voor elkaar.
Kringen zijn creatief en ontmoeten elkaar digitaal of in kleine groepen buiten. Of en hoe vaak kringleden contact met elkaar hebben, verschilt per kring.

Het bestuur van De Kringen roept kringleiders en -leden op om aandacht te hebben voor elkaar. Misschien ken je iemand in of buiten je kring die wel een telefoontje of kaartje kan gebruiken. Een ontmoeting op een bankje op het plein of een korte buurtwandeling. Rekening houdend met de adviezen en maatregelen vanuit het RIVM en de overheid, is contact beslist mogelijk. Het vraagt aanpassing, maar met elkaar kunnen we juist ook nu de verbinding zoeken die De Kringen kenmerkt.

Zorg goed voor jezelf en elkaar.

Het bestuur van De Kringen
Katherine, Marleen, Gerrit en Walter

 

Volg ook het laatste nieuws van onze activiteiten op Facebook en Instagram.

Lees meer