Organisatie

Hoe is De Kringen georganiseerd?

Centraal in onze organisatie staan de kringen. Elke kring bepaalt zelf het eigen profiel, hoe vaak en wanneer de groep bijeenkomt en hoe de bijeenkomsten worden ingevuld.

Landelijke organisatie

Alle kringen (vertegenwoordigd door hun kringleider) werken samen in de landelijke organisatie “De Kringen”. Deze landelijke organisatie bestaat uit een bestuur, een aantal werkgroepen en twee vertrouwenspersonen. De Kringen verzorgt publiciteit, geeft informatie over aanmeldingsmogelijkheden, traint kringleiders en organiseert activiteiten om lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders met elkaar in contact te brengen. Daarnaast onderhoudt De Kringen contacten met andere organisaties.

De volgende werkgroepen zijn actief:

  • Website
  • Landelijk Informatiepunt
  • Trainingen

We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers, m.n. voor de volgende aandachtsgebieden:

  • Communicatie en p.r.
  • Evenementen
  • Jongeren
  • Senioren
  • Culturele diversiteit

Contributie

Om het werk van de landelijke organisatie mogelijk te maken betaalt elk kringlid een jaarlijkse bijdrage van 17,50 euro.

Vertrouwenspersonen

Wanneer iemand die bij De Kringen is aangesloten geconfronteerd wordt met ongewenste gedragingen of uitlatingen van andere kringleden of kringleiders, kan hij of zijn contact opnemen met één van de twee vertrouwenspersonen die hiervoor beschikbaar zijn. De vertrouwenspersoon luistert naar het verhaal, geeft advies en denkt mee over een oplossing, of biedt ondersteuning bij het indienen van een klacht. Ook kan de vertrouwenspersoon betrokkene verwijzen naar verdere hulp.

De vertrouwenspersonen, Antoon en Astrid, zijn bereikbaar via de volgende e-mailadressen:

   man.vertrouwenspersoon@dekringen.nl

  vrouw.vertrouwenspersoon@dekringen.nl

Regionale samenwerking

In sommige regio’s werken kringen ook regionaal samen. De betrokken kringen maken onderling afspraken over deze samenwerking. Een regio kan aan kringleden een financiele bijdrage vragen. Of dit gebeurt, de hoogte van de bijdrage en de wijze van besteding, verschilt per regio.