Skip to main content
de kringen
Wees jezelf,
ontmoet een ander...

Intro thema

white clouds under blue sky during daytime

Klimaat thema

Begin de discussie met een korte inleiding over de huidige staat van klimaatverandering en de diverse technologieën die worden ingezet om de impact te verminderen. Bespreek zowel positieve als negatieve aspecten van technologieën zoals hernieuwbare energie, elektrische voertuigen, en geo-engineering.

Twee invalshoeken

Dit is een warming up Hier kan je de groep uitdagen op de volgende stelling om te kijken hoe ze in dit onderwerp staan. In het volgende onderdeel zullen de vragen veel breder  worden. 

 • Zal technologie ons redden van klimaatverandering?

 • Moeten we meer investeren in technologische innovaties of in gedragsveranderingen van individuen en gemeenschappen?

Technologie juist redding of niet?

  • Voorstanders kunnen argumenteren dat technologische innovaties zoals zonne- en windenergie, elektrische auto’s en koolstofafvangst de sleutel zijn tot het oplossen van het klimaatprobleem.
   Tegenstanders kunnen wijzen op de beperkingen en mogelijke negatieve gevolgen van technologie, zoals de productie van batterijen, de energie-intensieve aard van sommige technologieën, en de afhankelijkheid van zeldzame grondstoffen.

Meer investeren in technoligie of in individuele verandering?

  • Voorstanders van technologische investeringen kunnen argumenteren dat grootschalige oplossingen nodig zijn om wereldwijde impact te maken.
   Voorstanders van gedragsveranderingen kunnen pleiten dat zonder veranderingen in consumptie en levensstijl, technologische oplossingen niet voldoende zullen zijn.

Onderdeel 2:
28 vragen over klimaat wat denk jij!

Dit onderdeel is er voor om juist iedereen een vraag te geven en na te laten denken over een punt waar ze het juist over willen hebben binnen dit onderwerp. Iedereen kiest minstens 2 tot 3 vragen die ze zelf willen beantwoorden en stelt eventueel een aanvullende vraag aan de groep. Vervolgens wordt de beurt doorgegeven.

28 vragen

Vragen die je kan beantwoorden met elkaar zijn: 

 • Heb je wel eens bewust een vliegreis vermeden vanwege de milieu-impact? Waarom wel of niet? Is extra belasting op vliegreizen een goed middel?
 • Zonne energie is een goed alternatief alleen aan de andere kant vervuilt het het landschap en is het niet altijd beschikbaar. Is Kernenergie een betere oplossing?
 • Zou je overwegen om minder vlees te eten of vegetariër te worden vanwege klimaatverandering? Waarom wel of niet?
 • Heb je thuis maatregelen genomen om energie te besparen, zoals zonnepanelen of betere isolatie? Waarom wel of niet? Of heb je het gevragd bij je verhuurder?
 • Hoe belangrijk vind je het om tweedehands spullen te kopen in plaats van nieuwe? Of wie kopen er weleens tweedehands en wat koop je dan tweedehands?
 • Wordt je weleens moedeloos van de discussie of vind je het juist wel leuk en inspirerend om te zien wat andere mensen om je heen er aan doen?
 • Als je klaar bent met spullen zet je ze dan weleens op marktplaats of breng je ze naar de kringloopwinkel? Waarom doe je dit juist wel of niet?
 • Hoe sta je tegenover het krijgen van kinderen gezien de impact op het klimaat?
 • Zou je je leefstijl aanpassen om je ecologische voetafdruk te verkleinen, bijvoorbeeld kleiner wonen of minder consumeren? Waar zit het consuminderen van dooral in?
 • Zijn deelauto’s en deel fietsen juist een oplossing of zijn het weer diensten om nog minder zuinig  met je spullen om hoeven te gaan waardoor we eigenlijk meer consumeren? Hoe zie je dit?
 • Hoe vaak maak je gebruik van het openbaar vervoer in plaats van de auto? Waarom? En wanneer maak je deze afweging
 • Wat vind je van de term ‘vliegschaamte’? Heb je dat ooit ervaren?
 • Zou je bereid zijn om minder vaak te vliegen voor vakanties of werk? Waarom wel of niet?
 • Komt er een tijd dat we overal de groene afdruk bij producten kunnen zien en dat we werkelijk een goede afweging kunnen maken? Zie je dit als een oplossing van het probleem om slechte bedrijven te ontmaskeren?
 • Koop je bewust bij bedrijven die milieuvriendelijke producten aanbieden? En hoe weet je dat ze werkelijk millieuvriendelijk zijn?
 • Heb je wel eens nagedacht over de impact van je kledingkeuzes op het milieu?
 • Hoeveel waarde hecht je aan het hebben van een eigen tuin waarin je je eigen voedsel kunt verbouwen? Zou je dat willen?
 • Hoe ga je om met de druk om de nieuwste technologie of mode te kopen?
 • Heb je wel eens nagedacht over je pensioeninvesteringen en of deze duurzaam zijn? Vind je dit belangrijk?
 • Hoe belangrijk vind je het om je vrienden en familie te informeren over klimaatverandering? Of vind je het helemaal niet belangrijk en moet iedereen het zelf maar weten?
 • Wat vind je van de rol van de overheid in het aanpakken van klimaatverandering? Wat zouden ze meer of juist minder moeten doen?
 • Hoe vaak denk je na over de klimaatimpact van je internetgebruik en digitale leven? Die servers in de polder….
 • Welke veranderingen zou je bereid zijn door te voeren als de overheid strengere milieuwetten invoert?
 • Zou je bereid zijn om je eetgewoonten te veranderen, zoals het verminderen van zuivelconsumptie, vleesconsumptie, voor het klimaat?
 • Hoe beïnvloedt klimaatverandering je keuze van vakantiebestemmingen?
 • Doe je aan afvalscheiding? Als andere in je omgeving dat niet doen zeg je daar dan wat van?
 • Hoe sta je tegenover het idee van klimaatcompensatie, zoals het planten van bomen om je CO2-uitstoot te compenseren?
a woman holding a sign that says time is running out

Consuminderen Spel: Teams tegen elkaar

Bewustwording van consumptievermindering en creatief nadenken over manieren om duurzaam te leven.

typhoon

Spelopzet:

Teams: Twee teams van elk 6 personen.

Benodigdheden:

 • Pen en papier voor elk team.
 • Twee kolommen op een scorebord of flip-over:
  • “Dit heeft de tegenstander ook opgeschreven”
   • 1 punt indien de tegenstander dit ook heeft
   • 0 punten indien de tegenstander dit niet heeft (in een van de kolommen)
  • “Dit consuminderen idee hebben wij alleen”
   • 3 punten indien de tegenstander dit niet heeft
   • -1 punt als de tegenstander dit wel heeft (in een van de 2 kolommen)

Regels:

 1. Voorbereiding:
  • Verdeel de groep in twee teams van elk 6 personen.
  • Geef elk team een pen en papier.
 2. Schrijfperiode (10 minuten):
  • Elk team heeft 10 minuten om een lijst van minimaal 15 en maximaal 20 consuminderen ideeën op te schrijven. Deze ideeën moeten manieren zijn om hun milieu-impact te verminderen.