Skip to main content
de kringen
Wees jezelf,
ontmoet een ander...

Nieuwe statuten goedgekeurd

Op de drukke Kringenjaardag


De Kringen

Ander nieuws

Zaterdag 11 mei was de Kringenjaardag in Utrecht. Met 45 kringleiders, regio coördinatoren en andere vrijwilligers was de opkomst hoog. Met zowel bekende en ook nieuwe gezichten. ‘Super’, aldus het bestuur.

Dat bestuur keek terug op een heel mooi jaar met veel regiobezoeken en door het hele land landelijke uitjes en evenementen (zoals Roze Zaterdag, de Utrecht Pride en bowlen en wokken in Nijmegen), en ook kringleiders trainingen en themadagen. En er zijn nu in elke provincie van Nederland één of meerdere Kringen, ook in Friesland en Zeeland.

Voor het eerst werd een filmpje van het 60-jarig Jubileumfeest getoond en natuurlijk kwamen ook het financieel verslag over 2023 en de begroting van 2024 aan bod. Twee nieuwe bestuursleden stelden zich voor (en werden ook met algemene stemmen verkozen): Marco van der Neut als penningmeester en John van Vugt als algemeen bestuurslid. John is nu al ‘onze’ webmaster en gaat zich vooral bezighouden met de sociale media en de website van De Kringen. Tot slot was er een woord van dank voor scheidend penningmeester Wijnand de Jong.

Wees jezelf,

Ontmoet een ander,

Nieuwe statuten

Een apart agendapunt waren de statuten. Die waren verouderd en moesten aangepast aan de huidige wet- en regelgeving. Een werkgroep bestaande uit Guido Pletzers, Silvo Meulendijk en Rob van der Sanden hebben samen met de notaris de statuten gemoderniseerd en aangeleverd.

Het bestuur had voor de statutenwijziging goedkeuring nodig van de kringleidersraad. Omdat op de Kringenjaardag van 11 mei het quorum van tenminste 50 % van alle kringleiders ondanks de hoge opkomst niet werd gehaald is een extra Kringenjaardag uitgeschreven, deze vond plaats op 25 mei. Bij deze tweede stemming gold geen quorumvereiste. Een besluit moest wel worden genomen met tenminste een tweederde meerderheid. Dat gebeurde: de nieuwe statuten werden unaniem aangenomen. Het bestuur bekrachtigde het besluit in zijn vergadering van 6 juni.

Uit de nieuwe statuten volgen een aantal acties, zoals het opstellen van profielschetsen van bestuurders, het maken van een (standaard) overeenkomst met kringleiders en vrijwilligers en een Reglement De Kringen (voorheen Huishoudelijk reglement). Verwacht wordt dat deze zaken dit jaar rond komen. Een van de veranderingen is ook dat het bestuur vanaf 2025 2 x per jaar een kringenberaad (voorheen Kringenjaardag) organiseert.

De nieuwe statuten komen binnenkort op de website. Het bestuur dankt de werkgroep Statuten hartelijk voor alle werkzaamheden en hun inzet tot dusver.

white and black butterflies on blue sky

Over De Kringen

Er zijn meer dan 100 verschillende kringen in heel Nederland die mensen bij elkaar brengt. Heb je interesse in nieuwe contacten of ben je benieuwd naar wat voor inspirerende avonden De Kringen organiseert? Lees dan verder op meer over de kringen….