Skip to main content
de kringen
Wees jezelf,
ontmoet een ander...

Privacy verklaring

De Kringen Nederland gaat zorgvuldig om je gegevens en wij vinden het belangrijk dat je weet wat er mee gebeurt, hoe ze worden bewaard en wat verder nog jouw rechten en plichten zijn. Dit is vastgelegd in een privacy protocol dat vastgesteld is en beheerd wordt door het bestuur van de Landelijk Stichting de Kringen Nederland. Hieronder zie je een vereenvoudigde weergave van dit protocol. Het volledige privacy protocol is op te vragen bij het bestuur met onderstaand formulier.

Welke gegevens bewaren wij?

Wat wij bewaren is afhankelijk van welke rol je speelt bij De Kringen. We bewaren gegevens van bestuursleden, van kringleiders, van vrijwilligers, van donateurs en van geïnteresseerden (abonnees van onze nieuwsbrief). Er worden geen gegevens bijgehouden van deelnemers aan kringen, de zogenaamde kringleden.

Soms worden tijdelijk gegevens bijgehouden van deelnemers aan activiteiten. Deze gegevens bewaren we zolang ze nodig zijn om die activiteit te organiseren en daarna worden ze vernietigd.

Wat doen wij met deze gegevens?

Gegevens worden nooit beschikbaar gesteld aan derden. De gegevens worden in elektronisch bestanden opgeslagen en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden. Gegevens voor gebruik op de website worden bewaard op servers van onze provider en vallen onder de Europese wetgeving.

Gegevens worden gebruikt voor een correcte communicatie, zoals onder andere voor uitnodigingen voor vergaderingen en aankondigingen. Voorts dienen de gegevens voor andere, uit de normale administratie van een stichting voortvloeiende taken.

Gegevens van kringleiders worden tevens gebruikt op de website voor contactdoeleinden. Kringleiders kunnen zelf kiezen welke contactgegevens op de website getoond worden.

Fotoarchief

In ons fotoarchief worden opnames van vergaderingen en andere activiteiten bewaard of weergegeven, inclusief beelden van bestuursleden, kringleiders, vrijwilligers en deelnemers aan activiteiten. Het is mogelijk dat beelden op de website getoond worden. Als een persoon op beeldmateriaal op de website zichtbaar is en dit uitdrukkelijk niet wenst, dan kan hij dit kenbaar maken door middel van onderstaand formulier.

Wat gebeurt er met de gegevens als ik die rol niet meer heb?

Bij beëindiging van bestuurslidmaatschap/kringleidersschap/vrijwilligersschap worden alleen de naam en de periode dat men lid/kringleider/vrijwilliger was gearchiveerd, tenzij hier bezwaar tegen wordt gemaakt. Dit kan met onderstaand formulier.

De gegevens zijn niet meer correct. Hoe laat ik dat aanpassen of verwijderen?

Als je tot een van de groepen behoort waarvan de persoonsgegevens zijn opgenomen in onze databestanden en je wilt een wijziging/verbetering/aanvulling laten doorvoeren of je wilt de gegevens laten verwijderen, dan kan je onderstaand formulier gebruiken.

Als je onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kan je je uitschrijven met de link die onder elke nieuwsbrief staat.

Klachten

Als je klachten hebt over ons privacybeleid of handelingen die daaruit voortvloeien, kun je het beste je in eerste instantie wenden tot het bestuur door middel van onderstaand formulier.

Op grond van de AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de manier van verwerking van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Met onderstaand formulier kan je met ons in contact komen als het om ons privacybeleid gaat.

Voor andere vragen kan je het beste ons algemene contactformulier gebruiken.