Skip to main content
de kringen
Wees jezelf,
ontmoet een ander...

Donaties

Jouw hulp is van belang

De Kringen is een prachtig initiatief; als lid van een kring heb je een groep waar je echt bij hoort. We werken elke dag  om dat mogelijk te maken.

Maar dat kunnen we niet zonder jouw hulp. We ontvangen geen subsidie en werken uitsluitend met vrijwilligers. De Kringen kan dan ook alleen maar bestaan met hulp van donaties.

Jouw bijdrage (groot of klein) is dan ook ontzettend welkom. Wil je ons steunen? Maak dan een zelfgekozen bedrag over op bankrekeningnummer

NL37 INGB 0003 9455 08 ten name van Stichting de Kringen.

Voor grensoverschrijdende betalingen: IBAN NL 86 PSTB 0003 9455 08 / BIC PSTBNL21.

Namens al onze leden, super bedankt!

De Kringen is een goedgekeurde ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Hiermee kan jouw gift in aanmerking komen voor aftrek van de belasting. De ANBI gegevens, zoals namen van het bestuur, statuten en een jaarverslag, vind je hier.