Skip to main content
de kringen
Wees jezelf,
ontmoet een ander...

ANBI status

Stichting de Kringen is een door de Belastingdienst goedgekeurde ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Hiermee kan jouw gift in aanmerking komen voor aftrek van de belasting.

De ANBI gegevens, zoals namen van het bestuur en statuten vind je hieronder.

ANBI-nummer: 814800105
Naam: Stichting De Kringen
Postadres: Lindenbergsdijk 6, 7245 PB Laren

Tel: 06-1204 0313
KvK-inschrijving: 41049505
Bankrekening: NL37 INGB 0003 9455 08

Bestuur

Kijk op de speciale pagina over het bestuur waar elk bestuurslid zich ook even persoonlijk voorstelt.

Doel

De Kringen is er voor iedereen die wil omgaan met mensen die (ook) op mensen van hetzelfde geslacht vallen. Het gaat daarbij om gezellige gesprekken, diepgaande discussie, ervaringen uitwisselen en samen activiteiten ondernemen.

Organisatie

Centraal in onze organisatie staan de kringen. Elke kring bepaalt zelf het eigen profiel, hoe vaak en wanneer de groep bijeenkomt en hoe de bijeenkomsten worden ingevuld.

Beleid

De Kringen Nederland tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. het bevorderen van de oprichting en instandhouding van plaatselijke en/of regionale kringen, die als zodanig autonoom zijn en de statuten onderschrijven;
  2. een aantal werkgroepen in het leven te roepen met afgebakende gebieden om de kringen een zo goed mogelijke inhoudelijke verdieping en ondersteuning te geven;
  3. het onderhouden van contacten met instanties en organisaties, die op de een of andere wijze betrokken zijn bij de belangenbehartiging van LHBT’ers.

Activiteiten die De Kringen hiertoe onderneemt zijn onder anderen:

  • het onderhouden van een website;
  • het vormen van een loket voor aanmelding en toewijzing;
  • het aanbieden van trainingen voor (startende) kringleiders;
  • het vormgeven en ondersteunen van (landelijke) publiciteit;
  • het aangaan en onderhouden van externe contacten

Middelen en vergoedingen

Middelen en inkomsten: Contributies, donaties/giften en legaten.

Vergoedingen van medewerkers: Geen, iedereen doet zijn bijdrage op vrijwillige basis. Incidenteel worden kennis en kunde ingekocht. En natuurlijk worden werkelijk gemaakte onkosten vergoed.

Officiële documenten

Statuten

Laatste Jaarverslag

Declaratie Formulier