Donaties

Stichting de Kringen ontvangt geen subsidie en werkt uitsluitend met vrijwilligers. We kunnen ons werk alleen maar doen dankzij donaties.

Uw bijdrage is van harte welkom en doneren aan Stichting de Kringen kan door een bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL37 INGB 0003 9455 08 van Stichting de Kringen. Voor grensoverschrijdende betalingen: IBAN NL 86 PSTB 0003 9455 08 / BIC PSTBNL21.

Alvast hartelijk bedankt!

Stichting de Kringen is een goedgekeurde ‘algemeen nut beoogende instelling’ (ANBI). Hiermee kan uw gift in aanmerking komen voor aftrek van de belasting.

De ANBI gegevens, zoals namen van het bestuur, statuten en een jaarverslag, kunt u hier vinden.