Skip to main content
de kringen
Wees jezelf,
ontmoet een ander...

Legaat stelt toekomst De Kringen veilig 

De Kringen ontving in 2017 een deel van een erfenis.


De Kringen

Ander nieuws

De Kringen ontving in 2017 een deel van een erfenis. Secretaris Jan Willem Meijer vertelt waarvoor dit geschonken geld beschikbaar is. 

Het was plotseling en onverwacht, vertelt Jan Willem. De Kringen ontving in 2017 de mededeling van een notaris dat iemand een groot pand in Amsterdam had nagelaten. Het ging om een legaat: een bepaling in een testament dat men goederen of een geldbedrag schenkt. 

 

Opmerkelijk is dat niemand bij De Kringen de overleden persoon aanvankelijk kende. Later bleken oud-bestuursleden de naam toch wel te herkennen. Het ging om iemand die zelf ooit in het bestuur had gezeten, zo’n 30 jaar geleden. De gulle gever wil strikt anoniem blijven. Vanzelfsprekend was het bestuur heel erg blij en dankbaar met dit onverwachte legaat.  

Het geschonken gebouw telde drie verdiepingen. Het pand verkeerde in niet al te beste staat. Op zich had De Kringen het gebouw kunnen houden. Dat was geen aantrekkelijke optie, vertelt Jan Willem. Er was veel werk aan nodig. Ook daarna zouden er grote vaste lasten zijn, denk aan onderhoud, verwarming en gemeentelijke belastingen. Verkopen kon ook, en daarna de opbrengst ten goede laten komen aan De Kringen. Dat was volgens het bestuur een beter idee, zegt Jan Willem. 

De spullen in het gebouw leken niet veel waarde te hebben. Ze werden gratis opgehaald door een gespecialiseerd  bedrijf. Daarna werd het lege pand voor €1 miljoen verkocht aan een ontwikkelaar, die er appartementen in ging maken. 

 

Wees jezelf,

Ontmoet een ander,

Het geld beleggen of op een andere manier commercieel benutten, zou in strijd zijn met de ideële doelstelling van De Kringen. Dit zou moeilijkheden opleveren met de Belastingdienst. Duidelijk was dat de schenking ten goede moest komen aan de toekomst van De Kringen. 

Het bestuur besloot het budget de komende jaren ter beschikking te stellen aan het organiseren van activiteiten die passen bij De Kringen. Alle leden mogen hiervoor een idee indienen, als kring of als individu (zie onder). Denk aan een feest, BBQ, workshop, Kringen Songfestival, sportief evenement, theaterproductie enzovoort. 

Jan Willem: ‘Nu we de komende jaren extra budget hebben, hoeven we wat minder angstig te zijn voor kosten die worden gemaakt. We kunnen makkelijker een boot huren voor een Pride in Nederland, zoals dit jaar in Utrecht. En we hebben bijvoorbeeld de toegangsprijs van het jubileumfeest in Nijmegen laag kunnen houden. 

Het budget is tot nu toe ingezet om een nieuwe website te bouwen, de campagne ‘Wees jezelf, ontmoet anderen!’ te lanceren en het logo te vernieuwen. Met deze vernieuwingen wordt De Kringen landelijk bekender. Ook verbeteren ze de vindbaarheid op internet en via social media. De bedoeling is om het wat ouderwetse beeld dat van De Kringen bestaat te moderniseren. De Kringen profileert zich als een open en toegankelijke organisatie, waar jezelf zijn en elkaar ontmoeten centraal staat. Daarmee denkt het bestuur recht te doen aan de gedachten van de gulle gever van het legaat.   

Dat ‘elkaar ontmoeten’ spreekt Jan Willem zelf blijkbaar ook aan. Hij werd lid in 1988 en zat eerst in een kring in Zwolle en nu in Rotterdam. 

Heb je een idee voor een activiteit die goed bij De Kringen past? Is deze voor iedereen toegankelijk en niet-commercieel? Dan kan je dit idee uitwerken en indienen via secretaris@dekringen.nl. Het is handig als je jouw  idee in de mail toelicht. Vertel bijvoorbeeld voor wie je activiteit bedoeld is, waar en wanneer deze kan plaatsvinden, hoeveel deelnemers welkom zijn, wat het programma is en welke kosten je inschat. Succes! 

white and black butterflies on blue sky

Over De Kringen

Er zijn meer dan 100 verschillende kringen in heel Nederland die mensen bij elkaar brengt. Heb je interesse in nieuwe contacten of ben je benieuwd naar wat voor inspirerende avonden De Kringen organiseert? Lees dan verder op meer over de kringen….