Skip to main content
de kringen
Wees jezelf,
ontmoet een ander...

Intro thema

selective focus of common poppy flower

De oorlog

Een breed enterugkerend thema, niet alleen omdat we ieder jaar blijven herdenken maar ook omdat er geen wereld vreden is en overal op een moment een conflict is. Via 3 invalshoeken gaan we kijken hoe actueel oorlog nog is voor ons. Wat het betekent en met ons doet. 

Drie invalshoeken

 • Persoonlijke ervaring…

 • Wereldvrede een utopie?

 • Herdenken en reflextie

Dit onderwerp is vooral een vraaggesprek met hoe mensen tegen dit onderwerp aan kijken en welke impact zij ervaren. Het is een serieus onderwerp maar een waar iedereen over mee kan praten. Iedereen heeft weer een andere invalshoek of andere visie op dit onderwerp. 

Persoonlijke ervaringen…

De bedoeling van dit onderdeel is dat we elkaar beter leren kennen. Hoe dicht staat iedereen tot dit onderwerp. Heb je een Moeder of een vriend die in het leger werkt? Zijn er vrienden van je die uit een oorlogsgebied komen. Of heb je verhalen gehoord van je grootouders over de oorlog en welke indruk hebben die gemaakt.

Eigen ervaring

Vragen die je kan beantwoorden met elkaar zijn: 

 • Wat is het eerste dat in je opkomt wanneer je aan het begrip “oorlog” denkt?
 • Heb je persoonlijke ervaringen met oorlog, zoals familieleden die dienden in het leger of directe betrokkenheid bij conflicten?
 • Hoe heeft oorlog invloed gehad op je leven, zelfs als je geen directe ervaringen hebt gehad?
 • Hoe wordt oorlog in de media en op televisie gepresenteerd? Wat zijn je gedachten over de representatie van oorlog in de media?
 • Zijn er historische oorlogen of conflicten die je bijzonder hebben geraakt? Zo ja, welke en waarom?
 • Denk je dat de houding tegenover oorlog verschilt tussen generaties? Zo ja, hoe?
 • Heeft oorlog invloed gehad op je politieke overtuigingen of activisme? Zo ja, hoe heeft het je op dat gebied beïnvloed?
 • Wat zijn enkele gevoelens die je associeert met oorlog, zoals angst, verdriet, woede, of hoop?
 • Kun je voorbeelden delen van situaties waarin je deze emoties hebt ervaren?
 • Wordt er op school genoeg gedaan om het onderwerp oorlog te belichten? Zou het nog beter moeten en zoja wat dan? Als het goed is wat is er momenteel dan al zo goed aan?

Persoonlijke mening

Met elkaars achtergrond in je hoofd kan je het over de mening vragen gaan hebben zoals: 

 • Wat maakt een conflict tot “de oorlog”? Is er een bepaalde omvang, duur, of schaal vereist?
 • In welk opzicht verschilt de oorlog in Oekraïne van de Tweede Wereldoorlog, zowel wat betreft de aard van het conflict als de wereldwijde impact?
 • Kunnen we de term “de oorlog” op verschillende manieren interpreteren, afhankelijk van de context en de historische periode?
 • Welke factoren spelen een rol bij het bepalen of een conflict als “de oorlog” wordt beschouwd, en hoe wegen we deze factoren?
 • Moeten we de term “de oorlog” gebruiken om hedendaagse conflicten te beschrijven, of moeten we unieke termen vinden om ze te karakteriseren?
 • Heeft de Tweede Wereldoorlog een blijvende invloed gehad op hoe we oorlogen begrijpen en categoriseren?
 • Zouden we ons moeten richten op het begrijpen en aanpakken van de specifieke kenmerken en uitdagingen van hedendaagse conflicten, in plaats van ze te vergelijken met historische conflicten?
Protective Structure on Independence Square in Kyiv 

Wereldvrede een utopie?

Is wereldvreden haalbaar of is het iets wat we nooit met elkaar voorelkaar gaan krijgen. Zouden er oplossingen zijn om tot een dergelijke uitkomt te komen en waar liggen die dan? Dat ga je bespreken in dit onderdeel van de kring activiteit. 

 1. Waar zou je moeten beginnen om wereldvrede een kans te kunnen geven?
 2. Hoe kunnen we conflicten effectief voorkomen voordat ze escaleren tot grootschalige gewapende conflicten?
 3. Wat zijn de belangrijkste obstakels voor wereldvrede en hoe kunnen we deze overwinnen?
 4. Welke invloed hebben economische ongelijkheid en armoede op wereldvrede, en wat kunnen we doen om deze problemen aan te pakken?
 5. Welke maatregelen kunnen worden genomen om wapenbeheersing en ontwapening te bevorderen op internationaal niveau?
 6. Hoe kunnen we culturele en religieuze tolerantie bevorderen als een middel om conflicten te verminderen?
 7. Wat is de rol van onderwijs en bewustwording in het bevorderen van vrede en het voorkomen van geweld?
 8. Hoe kunnen we mensenrechten wereldwijd beschermen en respecteren als een stap naar vrede?
 9. Wat zijn de implicaties van milieuproblemen zoals klimaatverandering voor wereldvrede, en welke stappen moeten worden ondernomen om deze kwesties aan te pakken?
 10. Welke verantwoordelijkheid dragen individuen, gemeenschappen, en nationale overheden bij het streven naar wereldvrede, en hoe kunnen ze bijdragen aan positieve verandering?

Herdenken en reflextie

Er zijn verschillende manieren van herdenken van een kaarsje in de kerk opsteken tot op 4 mei een samenzijn bij te wonen. Maar om te herdenken zijn er ook culturele activiteiten zoals muziek “tot dat de bom valt” van Doe maar of “Bloody sunday” van u2. Of een museum bezoek. Wat zijn de momenten waarbij jullie herdenken en aan het verleden denken om te onthouden wat er niet vergeten mag worden? 

Black and White No War Text

 • Waarom is het belangrijk om oorlogen en conflicten uit het verleden te herdenken en te gedenken? Welke waarde heeft herdenking voor de samenleving?
 • Op welke manieren kunnen we oorlogsherdenkingen en -ceremonies inclusief maken om de diversiteit van degenen die betrokken waren bij oorlogen en conflicten te erkennen?
 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de herinneringen aan oorlog niet vervagen na verloop van tijd en dat de lessen uit het verleden worden doorgegeven aan toekomstige generaties?
 • Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat oorlogsherdenking niet alleen gericht is op het verleden, maar ook op het bevorderen van vrede en het voorkomen van toekomstige conflicten?
 • Hoe herdenk jij zelf?
 • Wat deden jullie op school of thuis juist om de oorlog te herdenken? Zijn er sommige van die dingen die je nog steeds doet?