Skip to main content
de kringen
Wees jezelf,
ontmoet een ander...

Een Frisse Start: Goede Voornemens


Intro thema

person taking picture of fireworks

Het thema in 3 delen:

 • Start (Iedereen vertelt goede voornemens voor dit jaar en doet een rondje actualiteiten).
 • Eigen voornemens (Spel aan de hand van het huiswerk). Daarna, hoe kijkt iedereen tegen voornemens aan?
 • Gezamenlijk kringvoornemen! Bedenk een goed voornemen als groep voor dit jaar. Ga samen op vakantie of verzin iets anders wat buiten de normale comfortzone van de kring ligt.

Let op: Klein huiswerk!

Het huiswerk vergt niet veel tijd, maar iedereen moet er vooraf over nadenken: Iedereen moet 3 voornemens in de groep vertellen, waarvan er één daadwerkelijk is uitgevoerd en twee niet. Wat ga je vertellen:

 • Wat was je voornemen?
 • Heb je je voornemen gehaald?
 • Heb je het juist niet gehaald en hoe kort was het dan?
 • Wat was de reden dat je voor deze doelstelling hebt gekozen? (Let op: stoppen met roken is gezond, maar meestal zit er verder nog een extra intrinsieke motivatie achter). Iets wat een leuk of bijzonder verhaal kan zijn.
 • Of was het behalen van de doelstelling juist een heel verhaal en waarom dan? Ben je in rare situaties terechtgekomen?
 • Of ben je juist als mens veranderd?

Nogmaals, 1 echt en 2 fictieve verhalen, allemaal verschillend maar allemaal overtuigend. In principe hoeft een goed voornemen niet altijd te starten op 1 januari om het een goed voornemen te maken.

Het kan handig zijn om even wat steekwoorden voor jezelf op papier te zetten, zodat je gemakkelijk je verhaal kunt vertellen.

Simpele start: Eigen goede voornemens.

We kennen ze allemaal wel, goede voornemens zoals beter eten, stoppen met roken, meer sporten, maar is het allemaal wel zo realistisch en waarom zouden we ons patroon moeten aanpassen?

Laat iedereen kort vertellen wat hun goede voornemen is voor het komende jaar. Heb je geen idee, vertel dan wat je wel zou willen maar niet durft te committen. Of vertel welke eigenschap van jezelf je belangrijk vindt en dat je dit jaar wilt voortzetten.

Onderdeel 1: Goede voornemens – waar of niet waar?

Opdracht: Maak 2 groepen (hierbij komt de huiswerkopdracht kijken)

Iedereen heeft huiswerk gekregen:

Iedereen moet 3 voornemens vertellen die ze ooit hebben genomen. Van deze voornemens is er één waar, en de andere twee niet. We gaan kijken of we kunnen raden bij wie het juiste voornemen hoort. De andere groep moet bepalen welk van de voornemens daadwerkelijk is genomen. Voordat de verteller begint, schrijft deze persoon ook de nummers 1, 2, 3 op een papiertje, zodat van tevoren vaststaat welk voornemen de echte is. Degene die aan de beurt is, kiest iemand uit de andere groep die nog niet is geweest. Als een groep groter is dan de andere, begint deze groep.

Nadat de 3 verhalen per keer zijn verteld, heeft elke groep 1 vraag die ze mogen stellen om te kijken of het verhaal meer diepgang heeft dan alleen het verhaal.

Hierbij nogmaals de richtlijnen voor het verhaal:

 1. Wat was je voornemen?
 2. Heb je je voornemen gehaald?
 3. Heb je hem juist niet gehaald en hoe kort was het dan?
 4. Wat was de reden dat je voor deze doelstelling hebt gekozen? (Let op: stoppen met roken is gezond, maar meestal zit er verder nog een extra intrinsieke motivatie achter.) Iets wat een leuk of een bijzonder verhaal kan zijn.
 5. Of was het behalen van de doelstelling juist een heel verhaal en waarom dan? Ben je in rare situaties terechtgekomen?
 6. Of ben je juist als mens veranderd?

  Het hoe en wat van goede voornemens

  Het hoe en wat van goede voornemens

  Vragen over goede voornemens en de weg daarnaartoe:

  1. Is het juist goed om voor clichématige doelen te kiezen omdat deze het meeste effect hebben?

  2. Waarom beginnen we juist op 1 januari met goede voornemens? Waarom zouden we niet de dag na je verjaardag kunnen starten met goede voornemens? Of is het niet zo dat we altijd al keuzes nemen om ons leven te verbeteren?

  3. Heb je zelf ooit een standaard voornemen gehad, zoals regelmatig sporten, en het met succes behaald? Wat waren de uitdagingen en hoe heb je ze overwonnen?

  4. Wat is het leukste, grappigste voornemen dat je ooit hebt gehoord?

  5. Ben je ooit door een ander geïnspireerd tot een goed voornemen omdat je beste vriend/vriendin zulke goede resultaten had dat je dacht: “Dat wil en kan ik ook”? Helpt dat mee om eerder je doelen te realiseren?

  6. Wie in je vriendenkring heeft indrukwekkende resultaten behaald op het gebied van gezondheid of levensstijlveranderingen? Wat was hun motivatie en doorzettingsvermogen?

  7. Welke specifieke tactieken hebben mensen gebruikt om met succes te stoppen met roken of hun sportdoelen te bereiken?

  8. Heb je wel eens ervaren dat het behalen van een doel een positieve invloed had op andere aspecten van je leven?

  9. Ken je iemand in je omgeving die succesvol is geweest in het behalen van een standaard voornemen waarvan je denkt: “Wow, dat je dit gedaan hebt”, zoals stoppen met roken of gewichtsverlies? Heb je actief een motiverende rol gehad en denk je dat de omgeving iemand kan helpen het doel te bereiken?

  10. Waarom vertellen we elkaar de goede voornemens? Voor jezelf kun je het halen of niet; je vrienden zullen je steunen, maar niet ineens langs je machine bij de sportschool staan om je aan te moedigen. In dat perspectief is de kans op uiteindelijk falen het grootst. Of gaat het om de gedachte een goed doel te hebben?

  11. Zijn er specifieke programma’s, apps of bronnen die mensen hebben gebruikt en die hen hebben geholpen bij het behalen van hun goede voornemens?

  12. Als je het gehaald hebt, vier je dit dan ook met je vrienden? Hoe belangrijk is het voor je dat je omgeving betrokken is bij de dingen waar je mee bezig bent? En is het behalen ooit afgerond of blijft het altijd doorgaan?

  13. Gaat het niet meer om het idee van het opstellen van goede voornemens/doelen dan om ze werkelijk te halen?

  14. Heb je wel eens mensen gezien die echt zijn veranderd door een nieuwe leefstijl of door een lifestyleverandering? Is dat altijd ten goede?

  15. Hoe denk je dat het behalen van standaard voornemens het zelfvertrouwen en het algehele welzijn van mensen kan beïnvloeden?

  16. Hoe belangrijk is het dat je je doelstelling haalt? Is de tijd altijd tot het einde van het jaar of het einde van je leven maak je het daar niet te onhaalbaar mee?

  woman running on stairs

  Haalbaarheid

  1. Hoe belangrijk vind je het om specifieke en meetbare doelen te stellen bij het formuleren van persoonlijke voornemens?

  2. Denk je dat het beter is om kleine, haalbare doelen te stellen of om ambitieuze doelen na te streven bij het maken van voornemens?

  3. Wat motiveert jou om goede voornemens te maken voor het komende jaar? Of hoe kunnen we je juist motiveren?

  4. Geloof je dat het stellen van voornemens voor een heel jaar realistisch is, of geef je de voorkeur aan kortetermijndoelstellingen?

  5. Hoe ga je om met het gevoel van teleurstelling als je een voornemen niet hebt behaald? Wil je het daarna nog een keer proberen of stel je je doelen bij zodat je het wel kunt halen? Is het dan nog wel behaald?

  6. Vind je dat het behalen van een doel een blijvend gevoel van voldoening geeft, of zoek je al snel naar nieuwe uitdagingen?

  7. Welke strategieën gebruik je om gemotiveerd te

  a man standing in front of a building with a cloud of smoke coming out of

  Onderdeel 2: Kringdoelstelling

  Voor alle gene die nog geen doelstelling hadden. Met dit onderdeel kan iedereen een goed voornemen hebben. Jullie gaan samen een goed voornemen voor de groep ontwikkelen. 

  Het nieuwe jaar brengt nieuwe mogelijkheden met zich mee, we staan op het punt om een nieuw hoofdstuk in te slaan vol kansen, groei en nieuwe mogelijkheden. Als we reflecteren op het afgelopen jaar, is het een goed moment om te bedenken hoe we samen kunnen werken aan positieve verandering en gezamenlijke doelen. Vanavond komen we samen om een gezamenlijk nieuwjaarsvoornemen voor onze kring op te stellen – een inspirerend doel dat niet alleen individuele groei bevordert, maar ook de kracht van onze gemeenschap versterkt. Laten we samen nadenken over wat we willen bereiken en hoe we elkaar kunnen ondersteunen op onze reis naar een gedenkwaardig en succesvol nieuw jaar.

  man wall climbing on red wall

  Vragen en ideeën:

  Wat zouden jullie als groep met jullie voornemens willen bereiken? Het kan van alles zijn:

  Enkele voorbeelden:

  1. Adopteer een nieuwe kring. Momenteel zijn we bezig met het opzetten van veel nieuwe kringen. Door als kring samen een andere startende kring te ondersteunen, leer je een andere groep kennen. Bovendien kun je, wanneer je dit in kringverband doet, het werk verdelen. Denk aan het fungeren als vraagbaak om do’s en don’ts te delen. (meld je bij je regio coördinator)

  2. Neem deel aan lokale vrijwilligersacties als groep, bijvoorbeeld door samen een dag vrijwilligerswerk te doen bij een lokale organisatie of juist bij de Kringen.

  3. Organiseer een gezamenlijk evenement met andere kringen in de regio, waarbij je een budget kunt aanvragen van het landelijk om een grootschalige activiteit te realiseren en verschillende kringen met elkaar in contact te brengen. De voorwaarde is dat het in je regio openstaat voor alle kringen en dat er achteraf een verslag wordt gemaakt dat wordt gepubliceerd op de website. Stuur je idee in en als het aan alle voorwaarden voldoet, krijgt jullie idee een budget! (werk je idee uit en meld je bij je regio coördinator) 

  4. Ga gezamenlijk een gezondheidsuitdaging aan, zoals samen trainen voor een hardloopevenement of maandelijks een gezonde maaltijd bereiden en delen.

  5. Organiseer een uitwisseling met andere kringen, waar leden van verschillende kringen samenkomen om ervaringen te delen.

  6. Plan een kringreis of weekendje weg om de onderlinge banden te versterken en samen nieuwe ervaringen op te doen.

  7. Start gezamenlijk een creatief project, zoals het maken van een kunstwerk of het schrijven van een korte verhalenbundel als een collectieve expressie van de groep.

  8. Overweeg eens een Drague bingo of juist een jaarlijks feest als Milkshake?

  9. Loop gezamenlijk een halve marathon of maak regelmatig een mooie wandeling bij het strand.

  10. Bedenk zelf iets anders.

  Waar krijgen jullie als groep nu positieve energie van? Zijn er nog dingen die jullie graag een keer willen doen? Waar willen jullie de stip op de horizon zetten? Probeer iets te vinden waar sommige mensen al goed in zijn, zodat zij anderen kunnen motiveren, en anderen die minder goed zijn kunnen helpen met het behalen van dit doel.