Skip to main content
de kringen
Wees jezelf,
ontmoet een ander...

Intro thema

girl in green jacket standing on water

Welkom welkom welkom!

Dames en heren, boys en girls, en iedereen daartussenin! Bereid je voor op een betoverende avond vol liefde, diversiteit en mogelijkheden, want we brengen je de meest sprankelende thema-avond van het jaar: ‘Het Grote Kinderavontuur: LHBTIQ Ouderschap Onder De Microscoop’!

Kinderen zijn de kostbare lichtpuntjes in ons leven, en vanavond duiken we dieper in het hartverwarmende verlangen van de LHBTIQ-gemeenschap om ouders te worden. We gaan op ontdekkingsreis en verkennen de reis naar het ouderschap, terwijl we vragen stellen en antwoorden vinden over het vormen van gezinnen, de nieuwste mogelijkheden en uitdagingen, en hoe we onze dromen kunnen waarmaken.

Samen gaan we op zoek naar wat er mogelijk is in de wereld van moderne ouderschapsopties. Of je nu al een ouder bent, overweegt om er een te worden, of gewoon nieuwsgierig bent naar de reis van anderen, deze avond zit boordevol informatie, inspiratie en veel liefde.

Handig om vooraf te printen:

Drie delen

 • Hoe kijkt onze kring tegen het ouderschap?

 • Wat weten we van het ouderschap in de LHBTIQ gemeenschap en de weg daar naar toe?

 • Organisaties die zich bezig houden met dit onderwerp.

De avond zal van een vraaggesprek zich ontwikkelen naar een kennis uitwisseling. Het 2e en 3e onderdeel zal veel inzicht geven in de Teddy beren op de weg. 

Onderdeel 1: Leer de kinderwens kennen

1. De startgroep – mindere kinderwens

Als er een groep is die minder neigt naar een kinderwens dan de andere groep, laten we die groep dan eerst de volgende vragen laten beantwoorden:

 • Kun je me vertellen wat voor jou de belangrijkste redenen zijn om geen kinderen te willen?
 • Heb je altijd al geweten dat je geen kinderen wilde, of was het een beslissing die zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld?
 • Zijn er specifieke ervaringen of gebeurtenissen die hebben bijgedragen aan je keuze om geen kinderen te krijgen / willen?
 • Hoe voel je je over de maatschappelijke verwachtingen rondom het krijgen van kinderen, en hoe ga je daarmee om?
 • Heb je ooit nagedacht over alternatieve manieren om een gezinsleven te leiden, zoals pleegzorg, adoptie of het helpen van anderen in je gemeenschap?
 • Heb je ooit kritiek ervaren voor de beslissing / uiting dat je geen kinderen zou willen?
 • Wat vind je het meest vervullend in je leven, aangezien je ervoor hebt gekozen om geen kinderen te hebben?
 • Heb je ooit momenten van twijfel gehad over je beslissing om geen kinderen te krijgen? Zo ja, wat heeft je geholpen om je overtuigingen te bevestigen?
 • Hoe ga je om met vragen of opmerkingen van mensen die je proberen te overtuigen om van gedachten te veranderen?
 • Denk je dat je toekomstige keuzes met betrekking tot het hebben van kinderen kunnen veranderen, of ben je er volledig van overtuigd dat dit niet in je plannen past?
 • Speelt het klimaat een rol in het nemen van de beslissing?

2. Draaironde – heeft een kinderwens

De beurt wordt doorgeveven aan een van de andere groepsleden. 

 • Waarom wil ik graag een ouder worden? Wat zijn mijn persoonlijke motivaties voor het krijgen van kinderen?
 • Hoe zie ik mijn rol als ouder en welke waarden wil ik aan mijn kinderen doorgeven?
 • Ben ik bereid om de verantwoordelijkheid voor de zorg, opvoeding en financiële ondersteuning van een kind op me te nemen?
 • Hoe zullen mijn partner en ik omgaan met de taken en verantwoordelijkheden van het ouderschap? Wat is onze verwachting van elkaars rol?
 • Heb ik een stabiele en ondersteunende omgeving voor mijn kind om in op te groeien? Wat zijn de financiële en huisvestingsaspecten?
 • Ben ik emotioneel en fysiek klaar voor de uitdagingen die het ouderschap met zich meebrengt, zoals slaapgebrek, stress en veranderingen in levensstijl?
 • Wat is mijn plan voor kinderopvang en onderwijs? Heb ik toegang tot kwalitatief hoogstaande kinderopvang en scholen in mijn omgeving?
 • Hoe ziet mijn ondersteuningsnetwerk eruit? Heb ik vrienden en familie die kunnen helpen en ondersteunen als dat nodig is?
 • Ben ik bereid om de nodige offers te brengen, zoals het opgeven van vrije tijd, hobby’s of carrièremogelijkheden, om voor mijn kind te zorgen?
 • Wat zijn mijn verwachtingen met betrekking tot de opvoeding van mijn kind? Hoe zal ik omgaan met uitdagingen en conflicten in de opvoeding?
 • Ben ik bereid om open en eerlijke communicatie te hebben met mijn kind, inclusief gesprekken over moeilijke onderwerpen zoals seksualiteit, drugs en peer pressure?
 • Wat zijn mijn financiële plannen en voorbereidingen voor het ouderschap? Heb ik een budget en een spaarplan?
 • Hoe zal ik omgaan met eventuele gezondheids- of ontwikkelingsproblemen die mijn kind kan hebben?
 • Wat is mijn plan voor balans tussen werk en gezin? Hoe zal ik werk en gezinsleven combineren?

3. Laat een vraaggesprek ontstaan en laat deze zijn gang gaan

Geef beide kanten de mogelijkheid interactie op elkaar te geven nadat de groepen apart het woord hebben gehad. 

Smiling black child standing in classroom and looking at camera

Onderdeel 2: wat we weten of juist niet….

woman in black shirt sitting on chair

Een korte quiz

In dit korte intermettzo geven we iedereen pen en papier voor 5 vragen . Na iedere vraag volgt het juiste antwoord wat door de kring organisator wordt gegeven. 

Vijf vragen: 

Hoelang duurt een gemiddeld adoptie proces in Nederland: (3-5 jaar)

Wat is de leeftijdsgrens van draagmoederschap bij een draagmoeder? (42 jaar bij aanvang van de zwangerschap)

Als je geaddopteerd bent kan er dan een verzoek gedaan worden om het ongedaan te maken? (ja vanaf 20 jaar)

Zijn er meer of minder dan 20 landen waar je vanuit Nederland kinderen kunt adopteren? (minder het zijn er 6.

Uit welke landen kan je kinderen adopteren als je in Nederland woont (nederland niet meegerekend).

 • Filipijnen
 • Hongarije
 • Lesotho
 • Taiwan
 • Thailand
 • Zuid-Afrika

Maar wat weten we nu echt:

Geef beide groepen 2 vellen. Op het ene vel moeten 5 voordelen koment te staan van Adoptie op Draagmoederschap op het andere vel doe je het juist andersom. Geef beide groepn 5- 10 minuten om hierover na te denken. (Let op nadenken komt uit je hoofd en niet uit je telefoon….) 

Adoptie voordelen op Draagmoederschap: 

 • Kans om een kind in nood te helpen: Adoptie biedt de mogelijkheid om een kind een liefdevol thuis te bieden, vooral aan kinderen die misschien geen biologische ouders hebben of uit moeilijke omstandigheden komen.

 • Diversiteit van adoptiekinderen: Adoptie biedt een breed scala aan opties als het gaat om de leeftijd, achtergrond, etniciteit en behoeften van het kind dat je zou willen adopteren. Dit geeft je de kans om een kind te vinden dat goed bij je gezin past.

 • Geen biologische band: Adoptie geeft ouders de kans om onvoorwaardelijke liefde en zorg te bieden aan een kind zonder een biologische band. Dit kan een diepgaande en betekenisvolle verbinding creëren.

 • Vermijden van zwangerschaps- en bevallingsgerelateerde risico’s: Bij adoptie hoef je niet door de fysieke en medische uitdagingen van zwangerschap en bevalling te gaan, wat voor sommige mensen een belangrijk voordeel kan zijn.

 • Geen zorgen over vruchtbaarheidsproblemen: Adoptie is een optie voor mensen die te maken hebben met vruchtbaarheidsproblemen of andere redenen hebben om biologisch ouderschap uit te sluiten.

 • Voorspelbare kosten: Hoewel adoptiekosten variëren, zijn ze meestal voorspelbaarder en transparanter dan de kosten die gepaard gaan met draagmoederschap, wat voor sommige mensen financiële zekerheid biedt.

 • Juridische stabiliteit: Adoptieprocedures zijn meestal duidelijk en gestructureerd, en na afloop van het adoptieproces zijn de ouderlijke rechten van de adoptieouders juridisch stabiel en duidelijk vastgelegd.

Draagmoederschap voordelen op Adoptie: 

 • Biologische band: Bij draagmoederschap kunnen de beoogde ouders een biologische band met hun kind behouden. Dit kan voor sommige mensen een diepgaande emotionele en genetische verbinding bieden.

 • Meer controle over de zwangerschap: Met draagmoederschap hebben de beoogde ouders meer controle over de zwangerschap, inclusief prenatale zorg en gezondheid van de draagmoeder. Ze kunnen het proces nauwlettend volgen.

 • Directe betrokkenheid bij de zwangerschap: Beoogde ouders kunnen de zwangerschap van dichtbij meemaken, van het bijwonen van doktersafspraken tot het ervaren van belangrijke mijlpalen, zoals echo’s en de bevalling.

 • Genetische connectie: Draagmoederschap maakt het mogelijk om de genen van ten minste een van de beoogde ouders door te geven aan het kind, wat voor sommige mensen van groot belang is.

 • Vermijden van adoptieprocedures: Draagmoederschap elimineert de noodzaak om door het adoptieproces te gaan, wat vaak juridische en administratieve uitdagingen met zich meebrengt.

 • Directe ouderlijke rechten: Bij draagmoederschap hebben de beoogde ouders meestal directe ouderlijke rechten over het kind bij de geboorte, wat een snellere juridische stabiliteit kan bieden in vergelijking met adoptie.

 • Meer betrokkenheid bij de zwangerschap en opvoeding: Omdat de beoogde ouders de zwangerschap en de geboorte van dichtbij meemaken, kunnen ze vanaf het begin betrokken zijn bij de opvoeding van hun kind.

 • Flexibiliteit in familiedynamiek: Draagmoederschap biedt flexibiliteit bij het vormgeven van de familiedynamiek, zoals keuzevrijheid bij het selecteren van een draagmoeder of het hebben van een ouder van hetzelfde geslacht.

En verder…. 

Je kan nog in gaan op andere manieren om een gezin te beginnen, denk aan BOM moeder zijn, Pleegkinderen. zijn dit eventueel opties die overwogen worden? Waarom wel of waarom juist niet? 

Onderdeel 3: De organisaties

Welke organisaties zijn er die je hiermee verder kunnen helpen? Heeft iemand al weleens contact gehad met een dergelijke organisatie. Of is de animo in jullie kring zo groot om juist een gezin te beginnen dat er interesse is om gezamelijk eens langs te gaan bij een dergelijke organisatie?

a young boy wearing a yellow and white jacket

Organsiaties:

Stichting Meer dan Gewenst: Deze organisatie richt zich specifiek op LHBTIQ+-ouderschap. Ze bieden informatie, bijeenkomsten, workshops en ondersteuning voor mensen met een kinderwens en ouders.

Website: Meer dan Gewenst

Stichting Kind en Toekomst: Deze stichting richt zich op het ondersteunen van roze wensouders en pleegouders. Ze bieden informatie en organiseert bijeenkomsten en evenementen.

Website: Kind en Toekomst

Vereniging van Adoptie- en Pleegouders (VvAP): Hoewel dit geen specifieke LHBTIQ+-organisatie is, kunnen LHBTIQ+-ouders die geïnteresseerd zijn in adoptie waardevolle informatie en ondersteuning vinden bij VvAP.

Website: VvAP

Roze Ouders: Roze Ouders is een community en een bron van informatie voor LHBTIQ+-ouders en mensen met een kinderwens. Ze organiseren regelmatig bijeenkomsten en evenementen.

COC Nederland: Het COC is de oudste LHBTIQ+-belangenorganisatie ter wereld. Ze bieden informatie, ondersteuning en advies aan LHBTIQ+-ouders en mensen met een kinderwens.

Website: COC Nederland