Skip to main content
de kringen
Wees jezelf,
ontmoet een ander...

Jeu de boules in Eindhoven

Gezellig fanatiek


De Kringen

Ander nieuws

Het is alweer vele jaren geleden dat De Kringen van Eindhoven e.o. samen kwamen om iets te organiseren. Op 20 mei j.l. was het toch eindelijk zover. De kringleiders uit de regio hadden enkele maanden daarvoor de handen in elkaar geslagen om een gezamenlijke bijeenkomst te organiseren, omdat de kringgroepen de onderlinge band waren kwijtgeraakt.

 

Dit is een avond met Jeu de Boules en aansluitend eten geworden in het centrum van Eindhoven. Er is rekening gehouden met de kosten zodat alle kringleden met hun partners deel konden nemen. Er was een financiële bijdrage bij de landelijke Kringen aangevraagd en ontvangen.

Om 17.00 uur verzamelden we bij Mooie Boules in Eindhoven waar we de complete bovenverdieping voor onszelf hadden. We konden aan twee lange tafels eten na het jeu de boulen. Er hadden zich uiteindelijk 35 mensen aangemeld.

Na een kleine kennismaking is er anderhalf uur jeu de boules gespeeld waarbij de ene groep iets fanatieker was dan de andere. Maar de gezelligheid zat er goed in.

 

” de gezelligheid zat er goed in. ”

Wees jezelf,

Ontmoet een ander,

Hierna was er het eten waarbij het opviel dat de groepen zich goed met elkaar vermengden en er vooral informatie werd uitgewisseld over hoe het in zijn of haar groep er nu precies aan toe ging. Het eten en de drankjes vielen goed in de smaak. Het was gezellig, na het eten bleven velen nog wat napraten en genieten van de avond. Bij het afscheid was iedereen positief en werd gevraagd of dit een vervolg kon krijgen.

Het heeft de onderlinge band tussen de groepen en de mensen versterkt en er een begin is gemaakt voor nieuwe vriendschappen en ontmoetingen. Ik denk dat we hierdoor ook in de toekomst vaker zullen gaan samenwerken en dat er nieuwe initiatieven zullen ontstaan.

 

Rob van der Sanden – Kring Eindhoven/Helmond

 

white and black butterflies on blue sky

Over De Kringen

Er zijn meer dan 100 verschillende kringen in heel Nederland die mensen bij elkaar brengt. Heb je interesse in nieuwe contacten of ben je benieuwd naar wat voor inspirerende avonden De Kringen organiseert? Lees dan verder op meer over de kringen….