Skip to main content
de kringen
Wees jezelf,
ontmoet een ander...

Kringen jaardag:Virtual reality belevenis

zaterdag 11 mei – utrecht


De Kringen

Ander nieuws

De Kringenjaardag komt er weer aan, bedoeld voor kringleiders, kringleden en alle vrijwilligers van De Kringen. Deze is op een vertrouwde plek: restaurant Se7en, Mariaplaats 7, 3511 LH in Utrecht. Zie: https://sevenutrecht.nl. De koers van De Kringen is ’s ochtends het thema. Het middagdeel wordt een ‘virtual reality-belevenis!

Je bent van harte welkom vanaf 10.30 uur voor koffie of thee en natuurlijk om even kennis te maken of bij te praten met de andere aanwezigen. Om 11.00 uur beginnen we (echt). We kijken terug op het afgelopen jaar en vooruit hoe De Kringen verder gaat groeien en welke acties en activiteiten dit jaar op stapel staan, zoals de deelname aan de Canal Pride Utrecht en de Roze Zaterdag in Groningen. Het bestuur legt ook verantwoording af over de financiën van 2023, daarnaast wordt de begroting van 2024 gepresenteerd. En twee nieuwe kandidaat bestuursleden stellen zich voor.
Nieuwe statuten

 

 

Een belangrijk onderwerp op de kringenjaardag is ook een statutenwijziging. Die is met name bedoeld om de statuten te laten voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. De huidige Statuten en Huishoudelijk Reglement dateren uit 2008. Je krijgt op 11 mei een uitgebreide toelichting.

Er ging natuurlijk een proces aan vooraf. Na de themadag Organisatiestructuur in 2022 is de ‘Werkgroep Statuten’ ingesteld. Na verschillende overleggen tussen bestuur, de werkgroep en de notaris is tijdens een nieuwe themadag op 17 februari 2024 een conceptversie besproken. Naar aanleiding van de reacties daar heeft onze notaris een definitieve conceptversie van de statuten gemaakt. Alle kringleiders hebben die versie nu per mail gekregen, samen met de huidige statuten. De Kringenjaardag op 11 mei a.s. geldt daarom ook als speciaal belegde vergadering inzake wijziging statuten zoals bedoeld in artikel 15 lid 1 van de huidige statuten uit 2008.

 

” bijzondere activiteit: een virtual reality belevenis ”

Wees jezelf,

Ontmoet een ander,

Conform artikel 15 lid 4 van de huidige statuten moet tenminste de helft van alle kringleiders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en moet tweederde daarvan instemmen met de nieuwe versie. Als niet 50% van de kringleiders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan moet binnen 4 weken een nieuwe vergadering worden gehouden. Voor de zekerheid is daarvoor alvast 25 mei a.s. geprikt. Op de Kringenjaardag zal het bestuur aangeven of deze bijeenkomst al dan niet nodig is. Heb je vragen over de laatste conceptversie van de Statuten, dan kun je die voor de Kringenjaardag alvast stellen aan het bestuur en de werkgroep via bestuur@dekringen.nl. Heb je de conceptversie niet gekregen? Gebruik dan hetzelfde mailadres, dan sturen we je die alsnog.

Ten overvloede: een kringleider kan zich bij verhindering op 11 mei a.s. laten vertegenwoordigen door een andere kringleider, de 2e kringleider of een kringlid van de betreffende kring. Een kringleider kan daarbij slechts voor één andere kringleider als gevolmachtigde optreden.
Middagdeel
Na een uitgebreide lunch is het rond 14.45 uur tijd voor een spannende en bijzondere activiteit: een virtual reality belevenis. Fysiek blijven we op dezelfde locatie, maar de vraag is of je dat ook zo zult ervaren. Veel meer kunnen we er helaas niet over vertellen, maar het wordt spectaculair! Tijdens en na de VR-beleving is er ook nog een borrel. Meld je aan via secretaris@dekringen.nl. Heb je (dieet)wensen voor de lunch, dan die graag gelijk doorgeven. Dankjewel. En tot 11 mei!

white and black butterflies on blue sky

Over De Kringen

Er zijn meer dan 100 verschillende kringen in heel Nederland die mensen bij elkaar brengt. Heb je interesse in nieuwe contacten of ben je benieuwd naar wat voor inspirerende avonden De Kringen organiseert? Lees dan verder op meer over de kringen….