13-05-2021 Botenparade doorgeschoven naar 2022

Pride Amsterdam gaat in de meest haalbare vorm door

Helaas gaat dit jaar de botenparade in Amsterdam opnieuw niet door vanwege corona. De Kringen kijkt er naar uit om in 2022 mee te varen op de botenparade in Amsterdam. Door Pride Amsterdam wordt onderzocht of onder andere de Pride Walk en Pride Park dit jaar wel doorgang kunnen vinden. Als de mogelijkheid wordt geboden zal De Kringen op 31 juli meelopen met de Pride Walk en willen we onszelf laten zien bij Pride Park. Op het moment dat hier meer duidelijkheid over is, zullen we je hierover op de hoogte brengen.

Pride Amsterdam gaat dit jaar dus wel door

Dit jaar wordt uitgebreid stilgestaan bij 25 jaar Pride Amsterdam dat plaats zal vinden van 31 juli tot en met 8 augustus 2021. Het programma is op dit moment in ontwikkeling en zal afhangen van de coronamaatregelen die nu en straks gelden. Daarnaast zal PrideTV worden gemaakt en zijn er verschillende activiteiten rondom het thema van dit jaar ‘Take Pride in Us’. Daarmee is de Pride Amsterdam dit jaar volop zichtbaar en aanwezig om aandacht te vragen voor de LHBTIQ+ gemeenschap. Voor de botenparade is de 1,5 metermaatregel niet werkbaar en daarom wordt deze doorgeschoven naar 2022.

“Met Pride vieren we het verschil, de liefde en de vrijheid om te zijn wie je wil zijn. Acceptatie en emancipatie begint met zichtbaar zijn. Daarom is het van groot belang dat onze stad weer samenkomt om verschil te vieren en aandacht te vragen voor een ieder die deze vrijheid niet heeft. Tuurlijk hebben we rekening te houden met corona, maar wij zetten ons ook dit jaar weer in om mogelijk te maken wat wel kan. Eind juli vieren we 25 jaar Pride. Dat doen we veilig, met plezier en vooral met overtuiging: juist nu,” aldus wethouder Rutger Groot Wassink.

Programma in voorbereiding

Nu het besluit is genomen om Pride Amsterdam dit jaar door te laten gaan wordt komende weken met alle betrokken commissies en partners het programma samengesteld. Voor de pleinfeesten en Pride Park wordt gekeken in welke vorm en onder welke voorwaarden deze door kunnen gaan en of een beroep gedaan kan worden op het garantiefonds. De Pride Walk-demonstratie door kunnen laten gaan is ook een wens waar hard aan gewerkt wordt. Daarnaast zijn hopelijk kleinschalige bijeenkomsten en evenemententegen die tijd mogelijk. Begin juli zal het definitieve programma door Amsterdam Pride bekend worden gemaakt. En hopelijk kan De Kringen daar onderdeel van uitmaken.

Pride Amsterdam