23-12-2021

Bestuursbericht November 2021

Bestuursbericht November 2021

De vergadering van deze maand staat in het teken van de taakverdeling binnen het bestuur zelf. Zit elk bestuurslid op de goede plek en past de toebedeeld rol bij hem of haar? Dat zijn de vragen die het bestuur zichzelf stelt.

De input vanuit de oud-bestuursleden wordt besproken. Met name de zichtbaarheid van het bestuur vergroten is een belangrijke tip. Ook het contact met de regio’s verdient blijvende aandacht. Om de zichtbaarheid van het bestuur te vergroten, is reeds besloten om korte bestuursberichtjes te plaatsen. Het contact met de regio’s zal aangehaald worden.

Verder wordt gesproken over het vergroten van het bestuur met nieuwe mensen. Het zou enorm schelen als het bestuur kon worden uitgebreid met nieuwe mensen, zodat taken beter verdeeld kunnen worden.

De inhoud van de Themadag wordt besproken. Het bestuur hoopt nieuwe ideeën op te doen van de aanwezigen om de toekomst van De Kringen verder vorm te geven.