22-12-2021 van het bestuur

Terugblik 2021

We blikken, eind december 2021, terug op de gebeurtenissen van dit jaar. Opnieuw een jaar waarin corona een grote rol speelt.

In de eerste helft van het jaar konden de kringgroepen niet bij elkaar komen. Verschillende projecten konden geen doorgang vinden vanwege de maatregelen. Wel vonden er kringleiderstrainingen plaats in een “corona-proof”-setting.

Een groot aantal kringgroepen zocht creatieve oplossingen om elkaar toch te zien, te ontmoeten.  Zo waren er kringgroepen die in de buitenlucht afspraken, of in kleine groepjes bij elkaar kwamen.  Ook vonden er online kringavonden plaats, er werd online gepraat en er werden er spelletjes gedaan.   De vergaderingen van het bestuur waren online en de kringenjaardag werd online georganiseerd.   Dat had ook een positieve kanten, er was geen reistijd en voor de kringenjaardag betekende dat het voor een aantal mensen makkelijker was om aan te sluiten.

In deze ingewikkelde periode ontvingen we het bericht dat Herman Hardeman op 11 juni op 80 jarige leeftijd is overleden. Herman was in de jaren 80 en 90 bestuurslid van het Landelijk Verband van de Kringen. Tevens was hij jarenlang kringleider van de voormalige Kring Gooi en Omstreken.

Na juli was er eindelijk de gelegenheid elkaar fysiek te ontmoeten en dat was fijn. Wij mensen, zijn sociale wezens, elkaar in het echt ontmoeten, dat is wat we willen. We genoten van de zomer en van de ontmoetingen. De pride-walk in Amsterdam, een voorstelling in Groningen, Roze Zaterdag in Leeuwarden, zelfs de themadag over de toekomst van de Kringen ging fysiek door!

Helaas is nu, op het einde van het jaar, toch weer een lockdown waardoor de leuke evenementen niet door kunnen gaan.

We blijven de verbinding zoeken. We kijken uit naar een nieuw jaar!

Tot die tijd, zorg goed voor jezelf en elkaar.

Wij wensen jullie allen prettige feestdagen en graag tot ziens in 2022!

Het bestuur van De Kringen

Marleen, Katherine, Gerrit, Mitchel, Bart, Wijnand.