01-06-2022 Moet de structuur van de Kringen veranderen?

Themadag organisatie structuur 28 mei 2022

Op 28 mei vond in Utrecht de Themadag Organisatiestructuur plaats. Zoals de titel al aangeeft, gingen de deelnemers in op de vraag wat de beste organisatievorm voor De Kringen is. Immers, sinds de oprichting in 1963 is er heel wat veranderd. Deelnemers aan kringen hebben nu andere behoeftes en interesses en de regelgeving vanuit de overheid is ook compleet anders. Waar deelnemers vroeger vertrouwelijkheid wensten omdat velen nog niet “uit de kast” waren, is het nu juist de overheid die, met het oog op privacy wetgeving, ons opdraagt diverse zaken vertrouwelijk te houden. Ook werden een aantal stellingen over De Kringen, de toekomst, de wensen en mogelijkheden besproken.

Gelukkig zit er binnen De Kringen volop bestuurlijke en juridische kennis; een aantal deelnemers was bereid om deze in te zetten om de voors en tegens van de diverse organisatie/rechtsvormen goed op een rijtje te gaan zetten. Daarna zullen ook de Statuten en het Huishoudelijk Reglement doorgenomen worden. De intentie is om in de loop van volgend jaar de resultaten hiervan met een ieder te delen.

Zoals gebruikelijk bij iedere activiteit was er ook weer volop tijd om elkaar te leren kennen, bij te praten met oude bekenden en ideeën uit te wisselen.